Fler webbplatser

Rättsligt skydd för hotade eller våldsutsatta

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Om du blir hotad eller utsatt för påtryckningar eller våld kan du få hjälp att skydda dig. Polisen kan erbjuda skydd till dig som har behov av det. Det finns flera olika typer av skydd för hotade personer. Polisen avgör om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att det genomförs.

  Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

  Några grupper som kan ha rätt till skydd när de hotas är

  • vittnen
  • offer för hedersrelaterad brottslighet
  • personer som utsatts för våld av sin partner
  • anställda inom rättsväsendet och andra myndigheter
  • journalister
  • politiker

  Kontaktförbud

  Kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka och kontakta dig. Det finns fyra olika typer av kontaktförbud.

  Syftet med kontaktförbudet är att undvika situationer som kan bli farliga.

  • Att överträda ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till böter eller fängelse upp till ett år.
  • Kontaktförbudet är tidsbegränsat.

  Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor.

  Skyddade personuppgifter

  Det finns tre typer av skyddade personuppgifter som samhället kan använda sig av om en person är utsatt för våld eller hot om våld:

  1. Sekretessmarkering,
  2. skyddad folkbokföring (tidigare kvarskrivning) och
  3. fingerade personuppgifter.

  Sekretessmarkering

  En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid den utsattes personuppgifter i folkbokföringsregistret. Markeringen anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

  Ansökan om sekretessmarkering gör du hos Skatteverket och du som söker bör ha ett intyg från till exempel polis eller socialtjänst.

  Skyddad folkbokföring (har ersatt det som hette kvarskrivning)

  Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att du har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som du inte haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din post.

  Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice du har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.

  Ansökan om skyddad folkbokföring gör du hos Skatteverket och du som söker bör ha ett intyg från till exempel polis eller socialtjänst.

  Fingerade personuppgifter

  Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet finns det möjlighet att få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer.

  Om du får fingerade personuppgifter tas din gamla identitet bort ur folkbokföringsregistret, även ditt personnummer. Det innebär även att du måste flytta till en ny, hemlig ort.

  Det är komplicerat att leva med fingerad identitet. Det innebär bland annat att du måste börja ett helt nytt liv, vilket kan påverka din livskvalitet. Skyddet används enbart i undantagsfall, som en sista utväg efter att andra mindre omfattande åtgärder prövats.

  En person som ansöker om eller har fått medgivande att använda fingerade personuppgifter för egen del, får ansöka om medgivande även för ett barn som personen är vårdnadshavare för och varaktigt bor tillsammans med, om syftet är att ge skydd mot den andre vårdnadshavaren.

  Har du frågor om fingerade personuppgifter ska du kontakta polisen.