Fler webbplatser

Kamerabevakning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Dataskyddsombud
  Telefon: 0220-24930
  E-post: dataskyddsombud@hallstahammar.se

  Med kamerabevakning vill vi skapa ett tryggare och säkrare Hallstahammar, därför kan det förekomma kamerabevakning vid kommunala fastigheter och allmänna ytor.

  Trygghetsskapande och brottsförebyggande

  Med kamerabevakning vill vi:

  • Öka tryggheten och säkerheten
  • Minska skadegörelsen
  • Förebygga och avslöja brott

  Flera lagar påverkar och styr hur kamera­bevakning får ske

  Hur vi får genomföra kamerabevakning styrs genom:

  • Kamerabevakningslagen och
  • Dataskyddsförordningen.

  Kamera­bevaknings­lagen innebär att färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning. Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd men måste följa reglerna i Dataskyddsförordningen.

  Om kommuner eller myndigheter vill kamerabevaka på ett område dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Datainspektionen.

  När kommunen söker tillstånd för kamerabevakning hänvisar man till att bevakningen är nödvändig för att den person­uppgifts­ansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kameraövervakningen faller under det som kallas rättslig grund. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden i Hallstahammars kommun, org.nr 212000–2064.

  Hanteringen av kamerabevakningsmaterialet

  • Det spelas inte in något ljud.
  • Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna.
  • Kamerabevakningsmaterialet raderas inom 30 dagar.

  Film- och bildmaterial kan innehålla person­uppgifter

  Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där Hallstahammars kommuns kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer.

  Kamerabevakningsmaterialet kan komma att lämnas ut om behörig myndighet, exempelvis polismyndigheten begär detta. Kamerabevakningsmaterialet kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det gäller att begära ut materialet.

  Vid klagomål av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen som även är tillståndsgivare för kamerabevakning.

  Kameror i kommunen

  Följande verksamheter inom Hallstahammars kommun har kameror utplacerade:

  • Tekniska nämnden

  Frågor och mer information

  Har du frågor gällande kamerabevakning är du välkommen att kontakta Hallstahammars kommuns dataskyddsombud.