Fler webbplatser

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Barn- och utbildningsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Barn- och utbildningsnämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 2023-2026

  1. Kjell Ivemyr (S), ordförande, Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
  2. Karin Enedahl (S), Karin.Enedahl@hallstahammar.se
  3. Elisabeth Erngren (V) 2:e vice ordförande, Elisabeth.Erngren@hallstahammar.se
  4. Sigge Synnergård (L), 1:e vice ordförande, Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
  5. Hamida Hanou (M), Hamida.Hanou@hallstahammar.se
  6. Carolyn Karlsson (SD), Carolyn.Karlsson@hallstahammar.se
  7. Eva Nyman (KD), Eva.Nyman@hallstahammar.se

  Barn- och utbildningsnämndens ersättare

  1. Natalie Umell (S), Natalie.Umell@hallstahammar.se
  2. Roland Svangren (S), Roland.Svangren@hallstahammar.se
  3. Sören Ivemyr (V), Soren.Ivemyr@hallstahammar.se
  4. Mikael Zeidlitz (MP) Mikael.Zeidlitz@hallstahammar.se
  5. Niklas Törnå (M)
  6. Elisabeth Moser (SD), Elisabeth.Moser@hallstahammar.se
  7. Özlen Özerol Frejd (C), ozlen-ozerol.frejd@hallstahammar.se