Fler webbplatser

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: barnochutbildningsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Barn- och utbildningsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

  1. Kjell Ivemyr (S), ordförande, Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
  2. Sigge Synnergård (L), 1:e vice ordförande, Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
  3. Roland Svangren (S), Roland.Svangren@hallstahammar.se
  4. Bo Eriksson (S), Bo.Eriksson@hallstahammar.se
  5. Karin Enedahl (S), Karin.Enedahl@hallstahammar.se
  6. Özlen Özerol Frejd (C), ozlen-ozerol.frejd@hallstahammar.se
  7. Jenny Landernäs (M), Jenny.Landernas@hallstahammar.se
  8. Torbjörn Estelli (M), Torbjorn.Estelli@hallstahammar.se
  9. Inga-Lena Strömberg (V), Inga-Lena.Stromberg@hallstahammar.se
  10. Elisabeth Erngren (V), Elisabeth.Erngren@hallstahammar.se
  11. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se

  Barn- och utbildningsnämndens ersättare

  1. Anders Sjölund (S), Anders.Sjolund@hallstahammar.se
  2. Latif Yosefi (L), Latif.Yosefi@hallstahammar.se
  3. Lisbeth Wallman (S), Lisbeth.Wallman@hallstahammar.se
  4. Carola Gustafsson Hegonius (S) Carola.Gustafssonhegonius@hallstahammar.se
  5. Maria Andersson Bahri (L), Maria.Anderssonbahri@hallstahammar.se
  6. Anna Pettersson (C), Anna.Pettersson1@hallstahammar.se
  7. Anna Åkerström (M), Anna.Akerstrom@hallstahammar.se
  8. Philip Jandovsky (M), Philip.Jandovsky@hallstahammar.se
  9. Tommy Emterby (KD), Tommy.Emterby@hallstahammar.se
  10. Eleonor Zeidlitz (MP), Eleonor.Zeidlitz@hallstahammar.se
  11. Carolyn Karlsson (SD), Carolyn.Karlsson@hallstahammar.se