Fler webbplatser

Ställ frågor och för dialog via sociala medier

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som ett komplement till övriga kommunikationskanaler finns Hallstahammars kommun på flera olika sociala medier, till exempel Facebook och Instagram. Här kan du föra dialog med kommunens tjänstepersoner, ställa frågor och komma med synpunkter.

  Föra snabb dialog på Facebook, Instagram och andra sociala mediekanaler

  Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internettjänster och webbplatser som bygger på samtal och möjliggör samspel mellan användarna. Det är användarna som aktivt skapar och utvecklar innehållet. Kommunikationen sker online, uppmuntrar till dialog, debatt och diskussion och rollerna som publik och författare är flytande. Det finns en stor mängd olika sociala medier och nya tillkommer hela tiden.

  I Hallstahammars kommuns riktlinjer för användning av sociala medier står att vi ska svara så snabbt som möjligt på inlägg och frågor. Med det menas absolut senast inom en arbetsdag. Det är också den som har mest kunskap om frågan ska ge svaret.

  Politiska diskussioner hänvisas till politikernas egna kanaler

  Kommunens sociala mediekanaler är inte till för politiska diskussioner eller ett forum för politiker att föra dialog och debatt. Har du frågor som handlar om politiska beslut är det mer lämpligt att föra de diskussionerna i de politiska partiernas egna kanaler.