Fler webbplatser

Revisorer och kommunal revision

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Revisorernas ordförande
Telefon: 070-3409242

Den kommunala revisionen är något som fullmäktige använder sig av för att kontrollera den kommunala verksamheten.
Kommunfullmäktige utser revisorer som, liksom andra politiker, är valda och representerar ett politiskt parti.

Revisorernas uppgift

Varje år fastställs en plan för vad som ska granskas. Planen kan justeras om något särskilt inträffar. Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige beslutat om för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagstiftningar och förordningar, god revisionssed och kommunens egna regler och reglementen.

Revisorerna har till uppgift att granska att:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt
  • att räkenskaperna är rättvisande
  • den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna får inte vara partiska eller ta politisk hänsyn. Varje revisor är en egen myndighet och har enligt kommunallagen rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt om så krävs.

Misstanke om brott

Om revisorerna i sin granskning ser att det finns skäl att misstänka ekonomiskt brott ska de anmäla det till berörd nämnd. Nämnden ska då agera direkt, annars ska revisorerna rapportera dröjsmålet till fullmäktige.