Fler webbplatser

Anmälan för eldstad och rökkanal

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ska du installera en ny eldstad, kamin eller rökkanal eller väsentligt ändra en sådan behöver du anmäla det till bygg- och miljönämnden.

  När du anmäler att du vill installera en eldstad eller rökkanal behöver du skicka in följande:

  1. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  2. Fasadritning (se exempel), skala 1:100, rita in var skorstenen kommer upp och höjd över taktäckning
  3. Planritning (se exempel), skala 1:100, med markering var eldstaden kommer att placeras
  4. Beskrivning av vilken typ av eldstad eller rökkanal som kommer att installeras
  5. Förslag till kontrollplan (se exempel)
  6. Prestandadeklaration (oftast tillhandahåller tillverkaren eller försäljaren denna handling)

  Tänk på att du inte får börja installera eller ändra eldstaden och rökkanalen innan du fått ett startbesked av bygg- och miljönämnden. Det kan ta några veckor från att du lämnat in anmälan tills att du får ett startbesked, lämna därför in anmälan i god tid.

  Innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal måste bygg- och miljönämnden ge dig ett slutbesked.

  För att slutbeskedet ska kunna ges behöver:

  • sotaren besiktat din eldstad eller rökkanal samt uppstigningsanordningarna
  • du lämna in den tidigare inlämnade kontrollplanen, nu signerad och ifylld

  Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta kundcenter, som svarar på frågor och lotsar dig vidare till aktuell handläggare.