Fler webbplatser

Frivillig resursgrupp (FRG)

  Namn: Frivillig resursgrupp (FRG)
  E-post: frg.hallstasura@gmail.com

  Frivilliga resursgruppen (FRG) kan kallas in av kommunledning vid svåra händelser, då de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till. I sådana fall ska den frivilliga resursgruppen kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.

  Personer från Frivilliga Resursgruppen sätter upp ett tält

  Exempel på resurs­gruppens uppgifter

  • upprätta informationsplatser och bemanna dem med informatörer dygnet runt
  • assistera vid uppsamlingar, evakueringar, registreringar, ledsagning och inkvartering
  • biträda med tillsyn av äldre och hjälpa till med transporter och värmestugor
  • samordna med övriga frivillig­organisationer.

  Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid samhälls­störningar, som till exempel längre el­avbrott och större över­svämningar.

  Alla personer som ingår i FRG har minst genomgått en grund­utbildning där det ingår bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisberedskap och att möta människor i kris.

  Hallstahammars kommun har skrivit avtal med Civilförsvarsförbundet om att vid behov kunna utnyttja resurser från både FRG Hallstahammar och Surahammar.

  Mer information och intresse­anmälan

  Du är välkommen att kontakta kommunens säkerhetssamordnare eller FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar om du har frågor om FRG eller vill anmäla intresse att själv gå med i frivillig resursgrupp (FRG). Mer information finns också på FRG:s eller Civilförsvarsförbundets webbplatser.

  Försäkrad mot olycksfall

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som ingår i frivillga resursgruppen (FRG). Olycksfalls­försäkringen är ett skydd som gäller när du utför uppdrag för FRG. Försäkringen innefattar olycksfall men inte sjukdom.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se