Fler webbplatser

Förskolan Trollbacken

Förskolan Trollbacken består av fyra hemvister, Blåbäret, Hallonet, Lingonet och Smultronet. På förskolan som ligger i centrala Hallstahammar, med närhet till skogspartier och utflyktsområden, går ungefär 100 barn. Förskolan har en gemansam matsal med ett tillagningskök. Utemiljön består av en gård som lockar till utforskande och lustfyllt lärande.

Besöksadressen till förskolan Trollbacken är: Parkgatan 25, Hallstahammar.
Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till förskolan är:
Hallstahammars kommun, Förskolan Trollbacken, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webbplats finns kontaktuppgifter till förskolans ledning, förskoleköket samt de olika avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Mona Vikström
Befattning: Chef på förskolan Trollbacken
Telefon: 0220-24269
E-post: mona.vikstrom@hallstahammar.se
Besöksadress: Parkgatan 25, Hallstahammar

Namn: Hemvisten Blåbäret på förskolan Trollbacken
Telefon: 072-5952360

Telefon: 0220-242 19

Namn: Hemvisten Hallonet på förskolan Trollbacken
Telefon: 072-5952361

Telefon: 0220-242 14

Namn: Hemvisten Lingonet på förskolan Trollbacken
Telefon: 072-5952362

Telefon: 0220-242 18

Namn: Hemvisten Smultronet på förskolan Trollbacken
Telefon: 072-5952363

Telefon: 0220-242 15

Namn: Förskolan Trollbackens kök
Telefon: 072-5952303

Telefon: 0220-242 16

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från förskolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i förskolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Varje förskola har eget kök och lagar maten på plats. På förskolan serveras frukost på morgonen, en frukt på förmiddagen, lunch och för de barn som är kvar på eftermiddagen serveras även ett mellanmål. Vi strävar efter att använda ekologiska och säsongsanpassade råvaror så ofta som möjligt. Måltiderna vävs naturligt in i vår dagliga verksamhet.

Matsedlar för Trollbackens restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Förskolan Trollbackens kök
Telefon: 072-5952303

Telefon: 0220-242 16

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från förskolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i förskolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra förskolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Förskolan Trollbacken