Fler webbplatser

Ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: kommun@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter. Kommunalrådet Catarina Pettersson (S) är ordförande.

Kommunstyrelsens ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens båda utskott; arbetsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 1. Catarina Pettersson (S), ordförande
 2. Anna Gunstad Bäckman (C), vice ordförande
 3. Hans Strandlund (M)

Kommunstyrelsens personalutskott

Ledamöter till personalutskottet utses på kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari.

Kommunstyrelsens ledamöter

 1. Catarina Pettersson (S), ordförande, Catarina.Pettersson@hallstahammar.se
 2. Anna Gunstad Bäckman (C), 1:e vice ordförande, Anna.GunstadBackman@hallstahammar.se
 3. Kjell Ivemyr (S), 2:e vice ordförande, Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
 4. Ingvor Regnemer (S), Ingvor.Regnemer@hallstahammar.se
 5. Tony Frunk (S), Tony.Frunk@hallstahammar.se
 6. Sigge Synnergård (L), Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
 7. Hans Strandlund (M), Hans.Strandlund@hallstahammar.se
 8. Jenny Landernäs (M), Jenny.Landernas@hallstahammar.se
 9. Tommy Emterby (KD), Tommy.Emterby@hallstahammar.se
 10. Reijo Tarkka (V), Reijo.Tarkka@hallstahammar.se
 11. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se

Kommunstyrelsens ersättare

 1. Rolf Hahre (S), Rolf.Hahre@hallstahammar.se
 2. Hanna Lostelius (C), Hanna.Lostelius@hallstahammar.se
 3. Lennart Andersson (S), Lennart.Andersson@hallstahammar.se
 4. Lennart Ahlström (S), Lennart.Ahlstrom@hallstahammar.se
 5. Hanan Haddad (L), Hanan.Haddad1@hallstahammar.se
 6. Reinder Nispeling (L), Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
 7. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
 8. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
 9. Kenth Erngren (V), Kenth.Erngren@hallstahammar.se
 10. Annica Lindholm (V), Annica.Lindholm@hallstahammar.se
 11. Ewa Björklind (SD), Ewa.Bjorklind@hallstahammar.se