Fler webbplatser

Ledamöter i kommunstyrelsen och dess utskott

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kommun@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 11 ledamöter. Kommunalrådet Catarina Pettersson (S) är ordförande.

  Kommunstyrelsens ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens båda utskott; arbetsutskottet och personalutskottet.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  1. Catarina Pettersson (S)
  2. Jenny Hödefors (S)
  3. Hans Strandlund (M)

  Kommunstyrelsens ledamöter 2023-2026

  1. Catarina Pettersson (S), ordförande, Catarina.Pettersson@hallstahammar.se
  2. Jenny Hödefors (S), 1:e vice ordförande, Jenny.Hodefors@hallstahammar.se
  3. Kjell Ivemyr (S), Kjell.Ivemyr1@hallstahammar.se
  4. Reijo Tarkka (V), Reijo.Tarkka@hallstahammar.se
  5. Sigge Synnergård (L), Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
  6. Peter Ristikartano (MP), Peter.Ristikartano@hallstahammar.se
  7. Hans Strandlund (M), 2:e vice ordförande, Hans.Strandlund@hallstahammar.se
  8. Håkan Freijd (M), Hakan.Freijd@hallstahammar.se
  9. Mikael Ovesson (KD, mikael.ovesson@halllstahammar.se
  10. Vakant
  11. Sari Janssen (SD), Sari.Janssen@hallstahammar.se

  Kommunstyrelsens ersättare

  1. Ingvor Regnemer (S), Ingvor.Regnemer@hallstahammar.se
  2. Marijo Edlund (S), Marijo.Edlund@hallstahammar.se
  3. Rolf Hahre (S), Rolf.Hahre@hallstahammar.se
  4. Kenth Erngren (V), Kenth.Erngren@hallstahammar.se
  5. Reinder Nispeling (L), Reinder.Nispeling@hallstahammar.se
  6. Eleonor Zeidlitz (MP), Eleonor.Zeidlitz@hallstahammar.se
  7. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
  8. Anna Gunstad Bäckman (C), 1:e vice ordförande, Anna.GunstadBackman@hallstahammar.se
  9. Sigrid Moser Nyman (SD), Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se
  10. Erik Mark (SD), Per-erik-anders.Mark@hallstahammar.se
  11. Carolyn Karlsson (SD), Carolyn.Karlsson@hallstahammar.se