Fler webbplatser

Lagen om nationella minoriteter

  Befattning: Samordnare ansvarig för finskt förvaltningsområde
  Telefon: 0220-24005
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har sedan januari 2010 stärkta rättigheter enligt Minoritetslagen.

  Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

  Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk

  • Samer (samiska, alla varieteter)
  • Sverigefinnar (finska)
  • Tornedalingar (meänkieli)
  • Romer (romani chib, alla varieteter)
  • Judar (jiddisch)

  Samerna har även status som urfolk i Sverige.

  Grundskyddet gäller i hela Sverige

  Lagen om nationella minoriteter (Minoritetslagen) har allmänna bestämmelser om rättigheter för Sveriges nationella minoriteter. Dessa kallas för grundskydd och innebär att:

  • Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs.
  • Det allmänna (till exempel kommuner) har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
  • Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20§. Minoritetslagen (2018:1367).

  Utökade rättigheter för sverigefinnar i Hallstahammars kommun

  Hallstahammar kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket, vilket innebär att kommunens sverigefinnar har särskilda rättigheter i kommunen. Dessa rättigheter är bland annat följande:

  • Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare.
  • Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.
  • Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.
  • Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper finska.
  • Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

  Vem är sverigefinne?

  Som sverigefinne räknas man om man:

  • själv är född i Finland,
  • om minst en av föräldrarna är född i Finland eller
  • minst en far- eller morförälder är född i Finland.

  Varje individ avgör själv om han eller hon identifierar sig med att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten, enligt minoritetslagens självidentifikationsprincip.