Fler webbplatser

Lagen om nationella minoriteter

  Befattning: Samordnare ansvarig för finskt förvaltningsområde
  Telefon: 0220-24002
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har sedan 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

  Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

  Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk

  • Samer (samiska, alla varieteter)
  • Sverigefinnar (finska)
  • Tornedalingar (meänkieli)
  • Romer (romani chib, alla varieteter)
  • Judar (jiddisch)

  Samerna har även status som urfolk i Sverige.

  Grundskyddet gäller i hela Sverige

  Lagen om nationella minoriteter (Minoritetslagen) har allmänna bestämmelser om rättigheter för nationella minoritetsfolk. Dessa kallas för grundskydd och innebär att:

  • Samtliga nationella minoriteter har rätt att få information från myndigheter om deras rättigheter enligt minoritetslagen (3 §).
  • Att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, även i språklagen 8 §).
  • Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §).
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §).
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)

  Hallstahammars kommun ingår i ett förvaltningsområde för finska. Detta innebär att sverigefinnarna har utökade rättigheter i kommunen.

  Utökade rättigheter för sverigefinnar i Hallstahammars kommun

  Hallstahammar kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att du har rätt att få skriftlig och muntlig information från kommunen på finska. Du har också rätt till barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

  Rätt att kommunicera på finska

  Lagen säger att du som finsktalande har rätt att tala och skriva på finska i dina kontakter med kommunen. Vi på kommunen är skyldiga att ge dig ett muntligt svar på finska.

  Ökad service

  Får du ett beslut från en myndighet hjälper vi dig att skriftligen översätta det till finska. Vi ska också kunna erbjuda dig som vill möjligheten att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg helt eller delvis på finska. Kommunen ska också se till att det finns personal tillgänglig som har kunskaper i finska om du skulle behöva när du är i kontakt med kommunen.

  Större inflytande

  Vi vill ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör er och vill så långt det är möjligt samråda med representanter för den finskspråkiga minoriteten i sådana frågor.

  Vem är sverigefinne?

  Som sverigefinne räknas man om man:

  • själv är född i Finland,
  • om minst en av föräldrarna är född i Finland eller
  • minst en far- eller morförälder är född i Finland.

  Varje individ avgör själv om han eller hon identifierar sig med att tillhöra den sverigefinska nationella minoriteten, enligt minoritetslagens självidentifikationsprincip.

  Finskspråkig kontaktperson

  Hos oss finns det en finskspråkig samordnare som hjälper till vid kontakter med kommunens olika förvaltningar. Det kan till exempel handla om att muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen.

  Mer information