Fler webbplatser

Föreningsstöd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Enhetschef för Föreningsbyrån
Telefon: 0220-24192
Besöksadress: Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar

Föreningar som drivs ideellt kan få olika typer av stöd från kommunen. Till exempel kan föreningen få pengar till verksamhet eller bidrag till hyran.

Bidrag till föreningar

Du som föreningsrepresentant ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden. Kontakta Jan Fagerström för att få veta mer. Kontaktuppgifter hittar ni i kontaktkorten ovan.

Exempel på stöd som en förening kan få är:

 • Bidrag för att driva verksamheten
 • Tillgång till lokaler med sänkt hyra
 • Bidrag till lokalhyra
 • Pengar till att driva särskilda projekt

Förebyggande arbete

Föreningslivet är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. Forskning visar att en viktig del i förebyggande arbete är att ungdomar har bra organiserade fritidsaktivteter. I vår kommun ska de ungdomsföreningar som får bidrag från oss, ha en policy för hur de arbetar förebyggande mot alkohol och droger. Kontakta Jan Fagerström om du vill ha mer information om hur din förening aktivt kan arbeta förebyggande.

Förslag på besparingar föreningsbidragsstöd under år 2018

Kultur- och Fritidsnämnden har lagt följande förslag:

 • Boulehallen, vuxengrupp (hösten 2018): taxan höjs från 120 kr/ tim till 150 kr/tim för interna föreningar. Övriga betalar 200 kr/tim.
 • Kolbäcks Folkets Park: hyra 3-24 tim höjs från nuvarande 3000 kr/tillfälle till 4000 kr/tillfälle.
 • Föreningslokaler för ungdomsförening: hyran höjs från nuvarande 150 kr/kvm till 170 kr/kvm.
 • Föreningslokal, pensionär/handikapp: hyran höjs från 250 kr/kvm till 270 kr/kvm.
 • Föreningslokal, vuxenförening: hyran höjs från 350 kr/kvm till 370 kr/kvm.

Ansökningar om bidrag samt försäkran

Nedan finner du ansökningar om bidrag. Om du har några frågor om dessa kontakta Föreningsbyrån med hjälp av kontaktkorten på toppen av den här sidan. För att komma till själva ansökningarna går du till vår e-tjänstportal. Formulären finns under fliken "Uppleva och göra".

 • Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar 2019
 • Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer 2019
 • Ansökan om riktat verksamhetsbidrag för pensionärs- och handikappsorganisationer 2019
 • Ansökan om riktat bidrag för allmänna lokaler 2019
 • Ansökan om fri resurs för barn- och ungdomsföreningar under 2020
 • Försäkran (kräver e-legitimation), försäkran (pdf)