Fler webbplatser

Ledamöter i bygg- och miljönämnden

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Telefon: 0220-24000
E-post: byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

Postadress:
Bygg- och miljönämnden
734 80 Hallstahammar

Bygg- och miljönämnden består av xx ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom bygg- och miljöförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott där Xxxx Xxxxxx (X) är ordförande.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

 1. ordförande


Bygg- och miljönämndens ledamöter

 1. ordförande


 2. Xxxx
 3. Xxxx
 4. Xxxx
 5. Xxxx
 6. Xxxx
 7. Xxxx
 8. Xxxx
 9. Xxxx

Bygg- och miljönämndens ersättare

 1. Xxxx
 2. Xxxx
 3. Xxxx
 4. Xxxx
 5. Xxxx
 6. Xxxx