Fler webbplatser

Ledamöter i bygg- och miljönämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Bygg- och miljönämnden
  734 80 Hallstahammar

  Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom bygg- och miljöförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Bygg- och miljönämndens ledamöter

  1. Sigge Synnergård (L), ordförande, Sigurd.Synnergard@hallstahammar.se
  2. Tony Frunk (S), 1:e vice ordförande, Tony.Frunk@hallstahammar.se
  3. LIselotte Waernulf (S), 2:e vice ordförande, Liselotte.Waernulf@hallstahammar.se
  4. Ulf Olsson (C), Ulf.Olsson@hallstahammar.se
  5. Stieg Andersson (M), Stieg.Andersson@hallstahammar.se
  6. Bengt Hultin (V), Bengt.Hultin@hallstahammar.se
  7. Tobias Johansson (SD), Tobias.Johansson@hallstahammar.se

  Bygg- och miljönämndens ersättare

  1. Richard Erikson (L),Richard.Erikson@hallstahammar.se
  2. Ulf Ölander (S), Ulf.olander@hallstahammar.se
  3. Nicklas Malmberg (S), Nicklas.Malmberg@hallstahammar.se
  4. Ewa Wilhelmsson (C), Ewa.Wilhelmsson@hallstahammar.se
  5. Anders Randelius (M), Anders.Randelius@hallstahammar.se
  6. Carina Byhlin (KD), Carina.Byhlin@hallstahammar.se
  7. Sigrid Moser-Nyman (SD), Sigrid.Mosernyman@hallstahammar.se