Fler webbplatser

Bygg- och miljöförvaltningen

    Namn: Anders Östlund
    Befattning: Förvaltningschef (chef) för bygg- och miljöförvaltningen
    Telefon: 0220-24169
    E-post: anders.ostlund@hallstahammar.se
    Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

    Telefon: 0220-24000
    E-post: kundcenter@hallstahammar.se
    Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

    Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

    Öppettider i kundcenter
    1 sept - 31 maj (vintertid)
    Måndag-torsdag 08.00-16.30
    Fredag 08.00-16.00

    1 juni - 31 augusti (sommartid)
    Måndag-torsdag 08.00-16.00
    Fredag 08.00-15.00

    Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

    Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

    Förvaltningen ansvarar bland annat för bygglovsfrågor, bostadsanpassningsfrågor, tillsyn inom områdena bygg, miljö, enskilda avlopp, livsmedel, alkohol och tobak. Förvaltningen hanterar tillstånds- och ansökningsfrågor av olika slag. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till bygg- och miljönämnden.

    Bild på bygg- och miljöchef Anders Östlund

    Förvaltningens organisation

    Bygg- och miljöförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

    • Bygg
    • Bostadsanpassning
    • Miljö och hälsoskydd
    • Alkohol och tobak

    Bygg- och miljöförvaltningen leds av förvaltningschefen Anders Östlund. Förvaltningens medarbetare har befattningar som miljöinspektör, byggnadsinspektör, byggnadsingenjör, alkohol- och tobakshandläggare. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns ekonomicontroller.

    • Antal anställda: 11 medarbetare
    • Årsbudget: cirka 8 miljoner kronor

    Ansvarig nämnd

    Du är välkommen att kontakta förvaltningen

    Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

    Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

    Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för oss.