Fler webbplatser

Bygg- och miljöförvaltningen

  Namn: Anders Östlund
  Befattning: Förvaltningschef (chef) för bygg- och miljöförvaltningen
  Telefon: 0220-24169
  E-post: anders.ostlund@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Förvaltningen ansvarar bland annat för bygglovsfrågor, bostadsanpassningsfrågor, tillsyn inom områdena bygg, miljö, enskilda avlopp, livsmedel, alkohol och tobak. Förvaltningen hanterar tillstånds- och ansökningsfrågor av olika slag. I ansvarsområdet ingår att bereda och verkställa ärenden till bygg- och miljönämnden.

  Bild på bygg- och miljöchef Anders Östlund

  Förvaltningens organisation

  Bygg- och miljöförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena:

  • Bygg
  • Bostadsanpassning
  • Miljö och hälsoskydd
  • Alkohol och tobak

  Bygg- och miljöförvaltningen leds av förvaltningschefen Anders Östlund. Förvaltningens medarbetare har befattningar som miljöinspektör, byggnadsinspektör, byggnadsingenjör, alkohol- och tobakshandläggare. Som förvaltnings- och områdesstöd på central nivå finns ekonomicontroller.

  • Antal anställda: 11 medarbetare
  • Årsbudget: cirka 8 miljoner kronor

  Ansvarig nämnd

  Du är välkommen att kontakta förvaltningen

  Du är välkommen att kontakta förvaltningschefen direkt. Är du osäker på vem du söker och som kan svara dig i ett ärende kontaktar du kundcenter som hjälper dig vidare.

  Lämna din synpunkt på förvaltningens verksamhet

  Bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Dina synpunkter är viktiga för oss.