Fler webbplatser

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00

  Drop-in: Fredag kl. 10.00-12.00

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Webbplats
  www.koping.se/godman

  Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

  Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. De olika kommunerna representeras i nämnden av förtroendevalda politiker.

  Till överförmyndarorganisationen hör överförmyndarkansliet, som är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap.