Fler webbplatser

VafabMiljö - kommunalförbund för avfallshantering och återvinning

Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
Telefon: 020-1202220
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Telefontid mellan kl. 08.00‑16.00.
Lunchstängt kl. 12.00‑13.00

Postadress;
VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås

Namn: VafabMiljö kundservice för företag
Telefon: 021-393520
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Telefontid mellan kl. 07.00‑16.00.
Lunchstängt kl. 12.00‑13.00

Postadress;
VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås

VafabMiljö är ett kommunalförbund där Västmanlands alla kommuner samt kommunerna Enköping och Heby ingår. Förbundet har en politiskt sammansatt direktion som sätter upp riktlinjer och ramar för verksamheten och som fattar beslut.

VafabMiljös uppdrag är att hantera medlemskommunernas avfallshantering och återvinning. Inom regionen bor cirka 330 000 människor och här finns cirka 16 000 företag som genererar avfall.