Fler webbplatser

Politik och demokrati

Hallstahammars kommun är en demokratisk styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Under den här rubriken får du veta hur de politiska besluten fattas och hur val går till. Här finns också länkar till kallelser och beslutsprotokoll från kommunfullmäktige och de olika nämnderna. Här finns också information om vem som är kommunalråd och hur många förtroendevalda politiker de olika partierna representeras av.