Fler webbplatser

Adoption

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Andrea Asmussen
  Befattning: Familjerättssekreterare med ansvar för frågor om adoption, vårdnad, umgänge, skilsmässa och separation
  Telefon: 0220-24089
  E-post: andrea.asmussen@hallstahammar.se

  En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet jämställs juridiskt med ett biologiskt barn. När ett barn från ett annat land kommer till en familj här i Sverige kallas det internationell adoption. Men adoptioner sker också inom landet. Den vanligaste typen av nationell adoption är att du adopterar din partners barn. Här får du veta mer om vad som krävs för att bli adoptivförälder och hur en ansökan går till. 

  Detta krävs för att få adoptera

  • Den som har fyllt 18 år får adoptera.
  • Gifta par, registrerade partners och sambos kan adoptera. Dessa måste som huvudregel adoptera gemensamt.
  • Även ensamstående personer kan adoptera.
  • I dag finns ingen åldersgräns uppåt för att få medgivande att ta emot ett barn för adoption i svensk lag. Åldern är dock en viktig faktor i lämplighetsbedömningen av den eller dem som vill adoptera.

  De punkter som listas i punktlistan är generella svenska regler som gäller vid adoptioner. Om du eller ni vill adoptera ett barn från annat land måste först myndigheter i barnets hemland fatta beslut om att barnet får adopteras.

  Information, utbildning, ansökan, ut­redning och beslut – vägen till att bli god­känd för att få adoptera barn från utlandet

  Om du eller ni funderar på att adoptera behöver ni gå igenom flera steg för att bli godkända som adoptivföräldrar.

  • Få information
   Vid adoption från utlandet (internationell adoption) ska du börja med att ringa familjerätten i Hallstahammars kommun för ett första informationssamtal.

  • Skaffa sig kunskap
   Gå en utbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov. Familjerätten anvisar dig (er) till kursen "Föräldrautbildning inför adoption".
  • Skicka in en ansökan
   När du (eller ni) har gått utbildningen ska du skicka in följande till familjerätten i Hallstahammar:
   • Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption (Blankett på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats)
   • Läkarintyg (Blankett på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats)
   • Hälsodeklaration (Blankett på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats)
   • Kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption
   • Arbetsgivarintyg med inkomstuppgift
   • Personbevis från Skatteverket (Det finns särskilda personbevis för dig som ska adoptera och för adoptivbarnet)
   • Uppgifter från Försäkringskassan om eventuella sjukskrivningsperioder, sjukersättning med mera under de senaste tio åren

  • Familjerätten utreder
   När du skickat in alla handlingar inleder familjerätten en utredning för att ta reda på om du eller ni är lämpliga som adoptivförälder. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa. Under utredningen kommer familjerätten att träffa dig eller er för intervjuer, göra hembesök och träffa ert närmaste nätverk.

  • Social- och arbetsmarknadsnämnden utskott fattar beslut
   När utredningen är klar får du läsa igenom den. Därefter skickas utredningen till social- och arbets­marknads­nämnden och dess utskott fattar beslut om du ska få ett medgivande att adoptera.

  • Om du har synpunkter eller vill överklaga beslutet
   Skulle social- och arbets­marknads­nämnden besluta att inte ge medgivande eller återkalla ett givet medgivande kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
   Om du har fått ett medgivande först efter ett överklagande kan det vara svårt att få din ansökan accepterad i utlandet. Om du har synpunkter på kommunens handläggning kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg som har tillsyn över kommunernas socialtjänst.

  • Läs gärna mer om internationella adoptioner på:

  Adoption av styvbarn

  Vid adoption av styvbarn (du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn) ska du vända dig till Västmanlands tingsrätt. Tingsrätten ger sedan familjerätten i Hallstahammar i uppdrag att utreda.

  Inhemska eller nationella adoptioner

  Alla inhemska adoptioner av underåriga genomförs med stöd av socialtjänsten, som har att bedöma om adoptionen är förenlig med barnets bästa. Det formella beslutet fattas i tingsrätten.

  Tillstånd får ges endast om adoptionen är:

  • till fördel för barnet samt
  • sökanden har uppfostrat barnet eller
  • vill uppfostra barnet eller
  • med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

  När tingsrätten bedömer om det är lämpligt att adoptionen äger rum behövs i vissa fall barnets eget samtycke. Även när samtycke inte behövs ska rätten lyssna till barnets vilja, men väga in barnets ålder och mognad när hänsyn tas till vad barnet uttrycker.

  Ekonomisk ersättning mellan adoptanterna och de biologiska föräldrarna är förbjuden.

  En adoption kan endast genomföras med vårdnadshavares samtycke.

  De barn som adopteras är de där modern (och/eller fadern) själva, i samband med förlossningen (eller tidigare) uttrycker en önskan att ge sitt barn en ny familj. Barn som vistas i familjehem kan bli adopterade av sina familjehemsföräldrar, om de biologiska föräldrarna lämnar sitt samtycke eller om socialtjänsten låtit familjehemsföräldrarna överta vårdnaden. Om familjehemsföräldrarna är vårdnadshavare kan barnet eller barnen adopteras utan de biologiska föräldrarnas medgivande.

  Mer information och hjälp vidare

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter där våra kommunvägledare hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta någon av kommunens familjerättssekreterare direkt.