Fler webbplatser

Modersmålsundervisning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Christer Andersson
  Befattning: Samordnare för modersmålsundervisningen
  Telefon: 0220-24254
  E-post: christer.andersson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Lindboskolan, Torsvägen 11

  Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Kravet är att eleven kan tala språket och att man pratar språket i hemmet. Elever med rätt till modersmålsundervisning har också, om de behöver det, rätt till extra hjälp i olika skolämnen på modersmålet.

  Ansökan och anmälan för att delta i undervisning på ditt modersmål

  Anmälan är bindande och gäller för ett läsår.

  En berikande rättighet som är frivillig

  Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens

  Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör dagligt umgängesspråk för barnet och
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket

  Eleven har rätt till modersmålsundervisning under högst sju läsår av sin skoltid men rätten kan utsträckas till längre tid om eleven har särskilda behov av undervisning.

  Undervisning i modersmålet är frivillig.

  Fem elever och lärare behövs för att starta undervisningsgrupp

  För att starta en grupp behövs:

  • minst fem elever med samma modersmål och
  • att lärare i språket går att anställa

  Undervisningen sker oftast utanför ordinarie skoltid och kan förläggas på en annan skola än den skola eleven normalt går på.

  För minoritetsspråken gäller utökade rättigheter

  En elev med något av modersmålen finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska har rätt att få undervisning i sitt modersmål även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. För dessa minoritetsspråk räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisningen för att undervisning ska ges.

  Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

  Omdömen och betyg

  Modersmål är ett ämne precis som skolans övriga ämnen och ämnet har egna mål och egna betygskriterier. När elev och vårdnadshavare har utvecklingssamtal ska även omdöme om modersmålsundervisning och uppnådda kunskapsmål tas upp.

  Elever som deltar i modersmålsundervisningen, får betyg i modersmålet alla terminer då betyg ges i övriga ämnen i grundskolan. Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning efter grundskolan.

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare om du har frågor om moders­måls­undervisning. Du kan också kontakta samordnaren för moders­måls­undervisningen direkt.