Fler webbplatser

Nibbleskolan

Nibbleskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går ungefär 500 elever. Nibbleskolan undervisar i åldershomogena klasser. Förskoleklassernas verksamhet pågår mellan klockan 08.10 och 12.30 måndagar till och med torsdagar. Årskurserna ett till och med tre har samlad skoldag vilket innebär verksamhet mellan klockan 08.10 och 13.30 alla dagar. Årskurserna fyra till och med sex har varierande tider under veckan. Till skolan hör också flera fritidshemsavdelningar där alltid någon avdelning har öppet från klockan 06.30. Någon fritidsavdelning har alltid öppet till klockan 18.30.

Besöksadressen till Nibbleskolan är: Häradsvägen 8, Hallstahammar.
Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
Hallstahammars kommun, Nibbleskolan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webb­plats finns kontakt­uppgifter till skolans ledning och special­funktioner, skol­köket samt de olika fritidshems­avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Tommy Jonsson
Befattning: Rektor (chef) på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24262
E-post: tommy.jonsson@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Befattning: Biträdande rektor (chef) på Nibbleskolan
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Befattning: Rektorsassistent Nibbleskolan
Telefon: 0220-24637
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Befattning: Speciallärare på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24549
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Befattning: Skolsköterska på Nibbleskolan, grundskola och anpassad grundskola
Telefon: 0220-24541

Befattning: Kuratorer på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24279

Namn: Nibbleskolans kök
Telefon: 072-5952268

Telefon: 0220-242 78

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Namn: Fritidshemmet Asken på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24276

Namn: Fritidshemmet Lådan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24378

Namn: Fritidshemmet Påsen på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24417

Namn: Fritidshemmet Skrinet på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24158

Namn: Fritidshemmet Säcken på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24263

Namn: Fritidshemmet Tunnan på Nibbleskolan
Telefon: 0220-24353

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Matsedlar för Nibbleskolans restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Nibbleskolans kök
Telefon: 072-5952268

Telefon: 0220-242 78

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra skolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Nibbleskolan