Utveckling av Nibbleområdet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ulrika Jonsson
  Befattning: Områdeschef för kundcenter, nämndkansli samt strategisk utveckling och planering (enhetschef även för strategisk utveckling och planering)
  Telefon: 0220-24674
  E-post: ulrika.jonsson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hållbar utveckling är av största vikt för vår gemensamma framtid. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat aktivt för en hållbar utveckling i kommunens olika verksamheter, bland annat genom Hållbarhetsrådet, som initierats av kommunens politiker och där bland annat också polisen och räddningstjänsten finns representerade. En viktig del av hållbarhetsperspektivet är folkhälsa och en viktig politisk målsättning är att arbeta aktivt för att skapa ett hållbart Hallstahammar där invånarna trivs och har en god hälsa. Detta görs bland annat genom Hållbarhetsrådet som framöver också kommer samverka med andra viktiga samhällsaktörer, som föreningslivet.

  För att kunna åstadkomma en god folkhälsa behöver vi ta reda på vilka behov som finns i Hallstahammar. Som ett led i arbetet deltar Hallstahammar i ett stort projekt som leds av Region Västmanland. Hallstahammars medverkan kommer att ha fokus på hur vi kan utveckla Nibbleområdet, med skolan i centrum.

  Grundbulten i projektet är att skapa delaktighet och ägarskap av de gemensamma samhällsfrågorna hos viktiga samhällsaktörer som föreningsliv, företag, boende och övriga representanter för lokalsamhället.

  - Det är en prioriterad politisk målsättning att vi på olika sätt ska arbeta för god folkhälsa och ett hållbart Hallstahammar. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan bedriva ett projekt som vi tror kommer leda till positiva konsekvenser för hur vi använder våra resurser. Vi ser också att vi genom detta kan skapa ett större medägandeskap bland boende och verksamma i Hallstahammar, inte minst på Nibbleområdet, med skolan som ett samlande nav för området, säger Catarina Pettersson, kommunalråd.


  Om forskningsprojektet


  Forskningsprojektet leds av docent Mats Tyrstrup och folkhälsochef Marie Tollefsen Markström från Region Västmanland. Tillsammans med ett forskningsteam stöttar de lokala processer i syfte att påverka livsvillkor och hälsa ur ett lokalt- och kommunalt perspektiv.


  En utgångspunkt för allt förändrings- och utvecklingsarbete är att lösningar måste utvecklas lokalt och i den miljön de ska fungera inom. Vägledande för arbetet är att vi ska:

  • Inventera och nyttja lokalsamhällets resurser
  • Stimulera till medborgarnära dialoger och aktiviteter
  • Involvera olika aktörer med förgreningar ut i lokalsamhället
  • Identifiera goda idéer/initiativ och stödja eldsjälarna bakom
  • Sök och åtgärda organisatoriska mellanrum
  • Bidra till relationsförtätning och nätverksutveckling
  • Stimulera ständigt lärande och ständiga erfarenhetsutbyten