Fler webbplatser

Parkering i kommunen

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Det ska vara lätt att besöka Hallstahammar. De centrala kommunala besöksparkeringarna är gratis att stå på men i vissa fall finns viss tidsbegränsning.

Parkeringsövervakning

Felparkeringar kan bland annat orsaka fara då utryckningsfordon inte kommer fram och försvåra snöröjningen då fordon står i vägen. Bilar parkerade på trottoarer kan påverka gångtrafikanternas säkerhet och handikapplatser skall finnas tillgängliga för de med parkeringstillstånd.

Information om du vill bestrida en parkeringsanmärkning

Felparkeringsanmärkning överklagas skriftligt till polisen. En felparkeringsanmärkning ska alltid betalas och om din överklagan blir godkänd återbetalas beloppet till dig. Glöm inte ange ditt ärendenummer.

Mer information och blankett för bestridande av parkeringsanmärkning hittar du nedan