Fler webbplatser

Jobbcentrum - en väg mot egen försörjning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: jobbcentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Jobbcentrum finns för dig som är arbetslös. Jobbcentrum hjälper dig hitta olika aktiviteter och sysselsättning inom kommunens verksamhet, som på sikt kan öka dina möjligheter till egen försörjning. Till Jobbcentrum kommer du från kommunens enhet för ekonomiskt bistånd. Även Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kan hänvisa dig till Jobbcentrum.

  Kartläggning av nuläget och plan framåt

  Du kan av olika orsaker ha svårt att hitta ett jobb eller en sysselsättning. Du kanske varit arbetslös eller sjukskriven under en längre period. Du kanske är nyanländ till Sverige med språkkunskaper, erfarenheter och utbildning, som kan vara värdefulla för företag och arbetsplatser, men som du inte haft möjlighet att utnyttja tidigare.

  När du kommer till Jobbcentrum börjar vi med att titta på vad du har för tidigare erfarenhet, vilken utbildning du har, kanske tidigare jobb och vilka dina personliga intressen är. Utredningen vi gör kan visa om du behöver exempelvis någon form av kompetensutveckling, rehabilitering eller kanske praktik för att stärka och öka dina chanser till sysselsättning.

  Tillsammans tar vi därefter fram en individuell plan för just dig. Planen kan till exempel innebära att du hänsvisas till språk­cafét för att träna dig i det svenska språket. Planen kan också innehålla att du ska besöka olika arbetsplatser, eller få hjälp med till exempel arbets­prövning eller arbetsträning.

  Detta är arbetsprövning

  Arbetsprövningen genomförs i våra verksamheter och i dialog med Arbetsförmedlingen, och vid behov Försäkringskassan. Syftet med arbetsprövning är att ta reda på din arbets- och funktionsförmåga. Prövningen går till så att du får utföra olika arbetsmoment, varefter man utvärderar vilka moment du klarar av och vilka begränsningar som finns.

  Detta är arbetsträning

  I våra verksamheter får du prova olika arbetsuppgifter likartade de du möter på den öppna arbetsmarknaden. Under arbetsträningen kan dock arbetsuppgifterna vara anpassade utifrån dina förutsättningar.

  Försäkrad mot olycksfall

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som deltar i Jobbcentrums verksamhet. Försäkringen, som gäller under verksamhetstid, innefattar olycksfall, inte sjukdom.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se