Fler webbplatser

Jobbcentrum - en väg mot egen försörjning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: jobbcentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Jobbcentrum finns för dig som är i behov av extra stöd för att komma vidare i livet. Du kanske varit arbetslös eller sjukskriven en längre tid. Eller du kanske har slutat grundskolan men inte gått vidare för att plugga på gymnasiet, och du har heller inget jobb. Du kanske är nyanländ, eventuellt med bristande språkkunskaper, och kan därför ha svårt att hitta arbete eller lämplig utbildning.

  När du kommer till Jobbcentrum börjar du, tillsammans med en arbetskonsulent att titta på vad du har för tidigare erfarenhet, vilken utbildning du har, kanske tidigare jobb och vilka dina personliga intressen är. Utredningen vi gör kan visa om du behöver exempelvis någon form av kompetensutveckling, rehabilitering eller kanske praktik för att stärka och öka dina chanser till att få ett jobb. Ibland kan också stöttning i vård- och myndighetskontakter, olika hälsofrämjande insatser, som coachande samtal eller att delta i olika gruppaktiviteter behövas.


  Tillsammans tar vi fram en plan för just dig, som visar hur du kan nå målen.

  Inom Jobbcentrums olika verksamheter kan du arbetsträna och få nyttig praktik. Målet är att du som deltar i Jobbcentrums verksamhet på sikt ska få ett arbete och egen försörjning.


  Jobbcentrums verksamheter är:

  • Åverkstan
   En industriverksamhet som på uppdrag av företaget Bulten AB utför arbetsuppgifter som montering, packning och avsyning. Lokalerna finns på Industrigatan i Hallstahammar.
  • Sonjas café i Västra fabriken
   Ett bageri med caféverksamhet. De som jobbar på Sonjas café bakar och levererar kaffebröd till kommunens äldreboenden. I verksamheten ingår också att driva ett café i lokalerna på Industrigatan, där kommunens anställda har möjlighet att komma för att fika. Sonjas café tar även emot beställningar och levererar smörgåsar och fikabröd till kommunal verksamhet.
  • Lokalvård
   Verksamheten sköter om städning av Jobbcentrums lokaler i Västra fabriken och på Åverkstan.
  • Skogsbacken
   En verksamhet där fysisk aktivitet och möten med människor står i fokus. De som jobbar på Skogsbacken sköter Seniorservice med gräsklippning på sommaren och snöskottning på vintern. Skogsbacken sköter även leverans av kommunens internpost, tömmer hundlatriner, tvättar bilar, lagar möbler, målar, snickrar och utför flyttarbete åt kommunens verksamheter. Skogsbackens verksamhet håller till och utgår från lokaler på Gråstensvägen i Hallstahammar.

  Därutöver kan Jobbcentrums deltagare ha plats i olika kommunala verksamheter eller på privata företag. Sådana placeringar sker i samråd med deltagarens arbetskonsulent och respektive arbetsplats.

  Till Jobbcentrum kan du komma från kommunens enhet för försörjningsstöd. Försäkringskassan eller Arbets­förmedlingen kan också hänvisa dig till Jobbcentrum. Om du är intresserad av att få en plats på Jobbcentrum ska du prata med din handläggare på försörjningsstöd, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

   • Kontaktperson

   Du som är inskriven och deltar i Jobbcentrums verksamhet har en arbetskonsulent eller handledare som är din kontaktperson. Har du frågor eller funderingar kan du alltid kontakta hen. Om du inte har något direktnummer till din kontaktperson kan du ringa kommunens växelnummer för att få hjälp vidare. Det går också bra att mejla till Jobbcentrum.

   • Sjukanmälan

   Om du blir sjuk och inte kan gå till din arbetsplats måste du ringa och meddela det till arbetsplatsen. Det gäller både om du deltar i någon av Jobbcentrums verksamheter eller om du har en praktikplats någon annanstans i kommunen eller på ett företag.

   Telefon: 0220-24000
   E-post: jobbcentrum@hallstahammar.se
   Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

   • Försäkrad mot olycksfall

   Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som deltar i Jobbcentrums verksamhet. Försäkringen, som gäller under verksamhetstid, innefattar olycksfall, inte sjukdom.

   Namn: Svedea AB
   Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
   Telefon: 0771-160199
   E-post: skadorforetag@svedea.se