Fler webbplatser

Vattenkvalitet

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  För att säkerställa kvaliteten på det kommunala dricksvattnet tas det varje månad prov på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet. Kontrollerna av vattnet utförs enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Minst ett prov i Kolbäck och ett i Hallstahammar tas vid varje tillfälle.

  I Hallstahammar använder vi vatten som filtrerats i rullstensåsen

  Det kommunala dricksvattnet i Hallstahammars kommun är en blandning av grundvatten och ytvatten från Kolbäcksån och Strömsholms kanal. Eftersom vattnet filtrerats genom Strömsholmsåsen (eller som den också kallas, Kolbäcksåsen) klassas vattnet vi dricker som "naturligt grundvatten". Den enda kemikalietillsatsen i vårt dricksvatten är natronlut för att höja pH‑värdet. 

  Vid vattenverket luftas det inkommande råvattnet bland annat för att fälla ut järn och mangan innan vattnet når dig som konsument.

  Fluorid i dricksvattnet

  Fluor är ett naturligt grundämne som finns i berggrunden. De kommuner som använder sig av grundvatten i sin framställning av dricksvatten har alltid ett visst innehåll av fluorider. Gränsvärdet för fluorid i dricksvatten är enligt Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) 1,5 mg/l.

  Under ett antal år har Hallstahammars kommun arbetat med olika åtgärder för att sänka halten av fluorider i dricksvattnet. De åtgärderna har gjort att fluorhalten i det kommunala dricksvattnet uppnått en stabilitet på 1,3 mg/l i medelvärde.

  Ämnet fluor skyddar mot karies, men alltför höga halter medför risker. Rekommendationen från Livsmedelsverket är att dricksvatten med en fluoridhalt mellan 1,3-1,5 mg/l inte bör ges i större omfattning till barn under 6 månaders ålder.

  Vi har ett vatten av god kvalitet

  Mätvärden – medelvärden för 2022:

  • Hårdheten i vattnet är 4,0 dH (tyska grader), det vill säga att vi har mjukt vatten
  • Fluoridhalt: 1,414 mg/l. (Gränsvädet är 1,5 mg/l)
  • pH hos konsumenten är 8,1. (Gränsvärdet ligger mellan 7,5 och 9,0)
  • Turbiditet (grumlighet) är 0,33 FNU (Gränsvärdet är 1,5 FNU)
  • Järn: mindre än < 0,0555 mg/l (Gränsvärdet är 0,20 mg/l)
  • Mangan: mindre än < 0,02 mg/l. (Gränsvärdet är 0,05 mg/l)
  • Aluminium 0,10 mg/l , Gränsvärdet är 0,10 mg/l.