Fler webbplatser

Stöd vid rättegång

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för.

  Organisationer som stöttar brottsoffer

  Det finns flera ideella föreningar och organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta, till exempel brottsofferjourer och kvinnojourer.

  Stödperson eller målsägandebiträde

  Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteperson från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stöd­personen får inte någon ersättning för att delta.

  Du kan även i vissa fall få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Målsägandebiträde kan den person få som är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, miss­handel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Om du beviljas ett målsägandebiträde är det kostnadsfritt.

  Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

  Stöd till vittnen vid domstolsförhandling

  Ett vittnesstöd ska finnas till hands i domstolens väntsal för att ge allmän information och stöd till vittnen, men även till dig som målsägande, före och efter en domstolsförhandling.

  Vill du ha mer information om stöd till vittnen kan du kontakta tingsrätten eller hovrätten där rättegången ska hållas.

  Särskild företrädare för barn

  När det finns anledning att anta att ett brott som kan leda till fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, det vill säga barn i juridisk mening, och det kan befaras att vårdnadshavaren – vilket oftast är föräldern – inte kommer att ta till vara barnets rätt ska en särskild företrädare för barnet utses. Tanken är att den särskilda företrädaren i stället för barnets vårdnadshavare ska ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i den följande rättegången.

  Det är åklagaren som ansöker om sådant förordnande hos tingsrätten. Till särskild företrädare får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan utses.

  Tolk

  Polisen är skyldig att erbjuda hjälp om du inte behärskar svenska språket eller om du är döv, hörselskadad eller har en talskada. Vid kontakt med polisen, tala om att du behöver tolk.