Fler webbplatser

Lediga tomter och tomtkö

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här har vi samlat information om de områden där kommunen har lediga tomter. Då efterfrågan på tomter kan vara större än tillgången finns det en tomtkö i Hallstahammars kommun. Nya lediga tomter erbjuds först i tur och ordning till de som står i tomtkön. Du som blir erbjuden en tomt kan reservera tomten i en och en halv månad innan själva kontraktskrivningen sker.

  • Ställa sig i kö
   • Du som är intresserad av en kommunal villatomt i Hallstahammars kommun börjar med att anmäla dig till kommunens tomtkö. Det gör du via e-tjänst som kräver e-legitimation.
   • Anmälningsavgiften är 400 kronor.
   • När du anmält och betalt avgiften får du en plats i kön.
  • Få erbjudande om tomt
   • När nya kommunala tomter släpps till försäljning erbjuds tomterna i turordning till de som står i tomtkön.
   • Om flera sökande är intresserade av samma tomt, går erbjudandet i första hand till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.
   • När du blir erbjuden en tomt kan du reservera tomten i 45 dagar till en kostnad av 2 500 kronor.
   • När bokningsavgiften är betald är bokningen genomförd och giltig.
   • Bokningsavgiften dras av på totalsumman vid kontraktsskrivning.
   • Bokningsavgiften betalas inte tillbaka om du ångrar dig och avstår köp.

  • Teckna kontrakt och slutföra köpet
   • Bestämmer du dig för att slutföra köpet ska ett köpekontrakt tecknas innan bokningstiden gått ut.
   • Köpekontraktet tecknas vid ett personligt möte.
   • Sista betaldatum står angivet i köpekontraktet och är cirka en månad från att kontraktet undertecknats.
   • När du betalt skickas ett köpebrev hem till dig. Köpebrevet är kvittot på att affären är genomförd och tomten betald.

  • Bli ägare av tomten
   • Köpebrevet ska tillsammans med lagfartsansökan skickas till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att du ska bli lagfaren ägare av tomten.
   • Lagfarten är beviset på vem som är ägare till tomten.
  • Bebygga tomten
   • När du köpt en tomt måste du börja bygga ditt hus inom två år från tillträdesdagen (= byggnadsskyldighet). (Tillträdesdagen är det datum som köpebrevet är daterat.)
   • Du har rätt till skälig förlängning av tiden för byggnation om förseningen beror på något du inte kunnat påverka.
   • Du får inte sälja eller ge bort din tomt (fastigheten) innan byggnadsskyldigheten fullgjorts, alltså att du byggt huset på tomten.
   • Skyldigheten att bygga eller förbudet att sälja eller ge bort tomten gäller inte om du eller din maka/make/sambo avlider eller drabbas av långvarig och allvarlig sjukdom. Skyldigheten gäller inte heller om förutsättningarna att bygga väsentligt rubbas på grund av någon annan lika ingripande händelse.
   • Om du inte inom två år börjat bygga på tomten, eller om du sålt eller gett bort fastigheten utan kommunens tillåtelse, har kommunen rätt att ta ut ett vite (böter) som motsvarar 10 procent av vad du betalat för tomten. Detta vite har kommunen rätt att ta ut för varje nytt år som byggnation inte påbörjats från och med två år från tillträdesdagen.
  • Generella regler för kommunens tomtkö
   • Genom tomtkön förmedlar Hallstahammars kommun samtliga tomter till privatpersoner avsedda för permanent bostad.
   • Du måste ha fyllt 18 år och vara den som tänker bo i bostaden som är tänkt att byggas på den tomt du blir tilldelad, för att få ställa dig i kommunens tomtkö.
   • Äkta makar, registrerade partner och sambor får endast skicka in en (1) ansökan.
   • Personer som tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt har rätt att tidigast fem år efter att slutbesked utfärdats, på nytt ställa sig i den kommunala tomtkön.
   • Du får inte kringgå 5-årsregeln genom att låta make/maka, registrerad partner eller sambo registreras som sökande.
  • Anmälan till och registrering i tomtkö
   • Anmälan till tomtkön sker skriftligt via e-tjänst. I anmälan ska du som anmäler dig ange namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn på eventuell medsökande.
   • Anmälningsavgiften är 400 kronor. Avgiften betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten. Som registreringsdag i tomtkön räknas den dag då anmälan och betalning via e-tjänsten kommit till kommunen.
   • När betalningen är genomförd ska du få en bekräftelse på din anmälan via e-post.
   • Anmälan behöver förnyas varje år och att förnya platsen kostar 300 kronor. Anmälan om förnyelse skickas via e-postmeddelande till dig.
  • Avregistrering från tomtkön
   • Om du inte betalar förnyelseavgiften i tid avregistreras du från kön och förlorar din köplats.
   • Du kan även aktivt avregistrera dig genom att meddela kommunen. Anmälningsavgiften återbetalas dock inte.
   • Du avregistreras också automatiskt när du blivit tilldelad en tomt genom den kommunala tomtkön.
   • Om du avregistrerats och förlorat din köplats kan du registrera dig på nytt genom att betala anmälningsavgiften på 400 kronor igen. Du hamnar då sist i kön.

  • Överlåtelse av köplats
   • Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, registrerad partner eller sambo.
   • Vid skilsmässa, då registrerat partnerskap upplöses eller då samboförhållandet upphör, får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om ni inte är överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar i kön.

  • Få erbjudande om tomt
   • När nya kommunala tomter släpps till försäljning erbjuds tomterna i turordning till de som står i tomtkön.
   • Om flera sökande är intresserade av samma tomt, går erbjudandet i första hand till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.
   • När du blir erbjuden en tomt kan du reservera tomten i 45 dagar till en kostnad av 2 500 kronor.
   • När bokningsavgiften är betald är bokningen genomförd och giltig.
   • Bokningsavgiften dras av på totalsumman vid kontraktsskrivning.
   • Bokningsavgiften betalas inte tillbaka om du ångrar dig och avstår köp.

  Observera att det är ditt ansvar som sökande att se till att Hallstahammars kommuns tomtkö har aktuella kontakt­uppgifter vad gäller adress, telefonnummer och e-post­adress.

  Kvadratmeterpriset är 449 kronor per kvadratmeter. Tomten är förberedd för byggnation och i priset ingår:

  • bygglov
  • grov- och finutsättning
  • lägeskontroll
  • nybyggnadskarta
  • fiberanslutning

  Kostnad för anslutning till vatten- och avloppsnätet samt anslutning till elnätet tillkommer.


  För varje område med lediga tomter finns karta där de olika tomterna är utmärkta. Klicka på kartnålarna som markerar tomterna för mer information om storlek och pris för varje tomt.

  Nytt villaområde centralt i Kolbäck. Kvarteret Vattentornet består av ett område med 29 småhustomter i varierande storlek mellan cirka 821m² och 1144 m².  Avstyckningen är klar och försäljningen är igång..

  En ledig tomt i natursköna Sörstafors, Hallstahammar, med närhet till E18. Tomtens storlek är 1000 m² och den är avstyckad och klar för försäljning.

  En ledig tomt i villaområdet Södra Näs, Hallstahammar, med närhet till E18. Tomten är 1903 m² och den är avstyckad och klar för försäljning.

  Kvarteret Hackspetten i Hallstahammar. Tomterna är 1027 m² och 1040 m². Tomterna är avstyckade och bokade.

  Skylt som visar ett ledigt tomtområde