Fler webbplatser

Häckar, träd och buskage

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Höga häckar och stora buskar kan utgöra en trafikfara. Tänk på att hålla växtligheten på den del av din tomt som vetter mot vägen lägre än 80 centimeter. Det är ditt ansvar som fastighetsägare.

  Sikttriangel

  Tio meters sikt i gathörn

  Du som har villa eller radhus på en hörntomt, mot en väg eller cykelbana, behöver hålla häck och buskage ansade minst tio meter åt respektive håll från tomtens hörn räknat. Detta för att inte sikten ska skymmas för de som passerar. Ta hjälp av den så kallade sikttriangeln och mät tio meter åt varje håll – inom den sträckan ska växter (till exempel häck), plank, staket eller mur inte vara högre än 80 centimeter mätt från marken (trottoar eller väg utanför tomten).

   

  Utfarter

  Två och en halv meters sikt vid utfart

  För att du ska se andra trafikanter och för att de ska se dig behöver du även se till att växterna runt din utfart inte blir för höga.

  Har du en utfart mot en gata kan du med hjälp av sikttriangeln mäta ut 2,5 meter åt varje håll från infarten och lika långt in på tomten. Inom det området ska växter (till exempel häck), plank, staket eller mur inte vara högre än 80 centimeter mätt från marken (uppfart, trottoar, eller väg utanför tomten).

  Höjder buskar och häckar

  Passerande måste ha fri höjd

  Träd, buskar och buskage som växer och hänger ut från din tomt och över trottoar eller gata behöver ansas så de inte blir för yviga och lågt hängande. Detta för att inte skymma eller hindra trafikanter och trafik.

  • Över trottoarer och gångbanor ska den fria höjden vara 2,5 meter.
  • Över cykelbanor ska den fria höjden vara 3,2 meter.
  • Över körbana ska den fria höjden vara 4,6 meter. 

  Några tips

  • Sätt träd minst två meter från tomtgränsen och se till så att de inte skymmer inom sikttriangeln.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen och sätt max tre plantor per löpmeter.
  • Klipp din häck första gången för året i februari eller mars och under sommaren i juli.
  Villagata med häckar