Fler webbplatser

Häckar, träd och buskage

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Höga häckar och stora buskar kan utgöra en trafikfara. Tänk på att hålla växtligheten på den del av din tomt som vätter mot vägen lägre än 80 centimeter.

Du som har villa eller radhus på en hörntomt, mot cykelbana eller med utfart mot en gata måste tänka på den så kallade sikttriangeln. Mät tio meter åt varje håll - inom den sträckan ska växterna inte vara högre än 80 centimeter.

Utfarter

Utfart mot gata

För att du ska se andra trafikanter och för att de ska se dig behöver du se till att växterna runt din utfart inte blir för höga.

Har du en utfart mot en gata mäter du 2.5 meter åt varje håll från infarten och lika långt in på tomten. Inom det området ska växterna inte vara högre än 80 centimeter.

Höjder buskar och häckar

Tänk på höjden

  • Över gångbanor ska den fria höjden vara 2.5 meter.
  • Över cykelbanor ska den fria höjden vara 3.2 meter.
  • Över körbana ska den fria höjden vara 4.6 meter. Sikttriangel

Några tips

  • Sätt träd minst två meter från tomtränsen och se till så att de inte skymmer inom sikttriangeln.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtfränsen och sätt max tre plantor per löpmeter.
  • Klipp din häck första gången för året i februari eller mars och under sommaren i juli.

Villagata med häckar