Fler webbplatser

Förskolor i Hallstahammars kommun

Runt om i kommunens tre tätorter, Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm finns tio förskolor i kommunal regi och två fristående förskolor. Alla har samma ledstjärna – att med hög kvalitet och kunniga medarbetare stimulera ditt barns utveckling, samspel med andra och lärande och samtidigt erbjuda trygg omsorg. Lära genom lek är förskolans arbetsmetod, där vi väver in läroplanens olika mål med till exempel språk, matematik, naturvetenskap och teknik i vardagen. På en förskola (Nyckelpigan) finns möjlighet att välja finskspråkig verksamhet.