Fler webbplatser

Sök försörjningsstöd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Handläggare av försörjningsstöd
Telefon: 0220-24554
Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

Telefon- och besökstid:
Du ringer detta telefonnummer när du vill komma i kontakt med någon av våra handläggare av försörjningsstöd. Om alla handläggare skulle vara upptagna ber vi att du försöker igen lite senare.

För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

Du kan enkelt söka försörjningsstöd direkt i din dator, smartphone eller surfplatta. För att kunna göra en e-ansökan måste du vara folkbokförd i Hallstahammar. Läs informationen på den här webbsidan innan du ansöker.

OBS! Från och med 15 oktober 2019 går Hallstahammars kommun över till digital ansökan av försörjnings­stöd. Fram tills dess är e-ansökan endast öppen för ett antal ut­tagna test­personer. Du som vill söka försörjnings­stöd, men inte är ut­tagen att testa systemet, ska kontakta hand­läggare på telefon 0220-245 54 och göra din ansökan på pappers­blankett.

 

Titta på informationsfilmen

Innan du ansöker

 • Ordna e-legitimation eller bank-id, din bank kan hjälpa dig. Detta är en förut­sättning för att kunna söka via e-tjänsten.
 • Om du har en sambo/­make/­maka/­partner behöver även han eller hon ha e-legitimation. Båda två måste signera ansökan.
 • Förbered dig/er genom att ha dina/­era ekonomiska underlag till hands: inkomster, besparingar, till­gångar, fakturor och kvitton. Med inkomster menas även swish och andra konto­insättningar, så ha koll på bank­konto­utdragen.
 • Försörjningsstöd söker du framåt i tiden, det vill säga för den månad som ligger framför dig. Inkomster och ut­gifter ska dock redo­­­visas för månaden före.

Exempel
Om det är slutet av januari eller början av februari söker du försörjnings­stöd för februari. Redovisa:

 • de inkomster, bankkontoinsättningar, swish med mera som du hade i januari
 • fakturor med förfallodag i januari
 • de utgifter du hade i januari förtill exempel läkarvård och medicin

Sök försörjningsstöd här

Du kan söka försörjningsstöd via e-tjänsten en gång per månad. När du skickat din ansökan stängs e-ansökan för nya ansökningar den månaden. E-ansökan öppnar igen den 15:de följande månad.

Om din ansökan beviljas finns försörjnings­­stödet på ditt konto 1-2 bankdagar efter att vi gjort utbetalningen.

Spar underlagen – ifall du blir uttagen för kontroll

Du behöver inte skicka några ekonomiska underlag när du söker löpande försörjnings­stöd, mer än läkar­intyg om du är sjuk­skriven. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar i ansökan är rätt.

Vi kommer att göra stickprovskontroller så det är viktigt att du spar dina underlag. Om du blir uttagen för kontroll måste du lämna in de underlag vi begär in.

Om du fått för högt belopp kan du bli åter­betalnings­skyldig. Felaktiga eller ofull­ständiga uppgifter kan vara bidrags­brott och leda till polis­anmälan.

Första gången du ansöker

Om det är första gången du söker försörjnings­stöd går det till så här:

 • Skicka din e-ansökan
 • En besökstid skickas via SMS eller e-post tillsammans med information om vilka handlingar som ska tas med till besöket
 • En utredning görs av din ekonomi och övriga livssituation
 • Följ ditt ärende under hand­läggnings­tiden på Mina sidor
 • Beslut och utbetalning meddelas via SMS eller e-post

Återansökan

Om du har ett pågående ärende hos enheten för ekonomiskt bistånd går det till så här:

 • Skicka din e‑ansökan
 • Följ ditt ärende under hand­läggnings­tiden på Mina sidor
 • Beslut och utbetalning meddelas via SMS eller e-post

Om du behöver fortsatt försörjnings­stöd kommer vi boka besöks­tider med dig för att göra, och följa upp, din handlings­plan mot egen försörjning.

Ny ansökan varje månad

Du kan bara söka försörjnings­stöd för en månad i taget. Det beror på att dina inkomster och utgifter kan variera och det krävs därför en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att försöka bli självförsörjande.

Gemensam ansökan om ni är två vuxna i hushållet

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra eko­nomiskt. De betyder att ni också måste söka försörjnings­stöd till­sammans. E‑ansökan ska skrivas under med e‑legitimation av båda. Båda måste även komma på ny­besöket och ha handlings­planer.

Hjälp att komma igång med e‑ansökan

Om du är osäker på hur man gör en e‑ansökan visar vi dig gärna. Kontakta din hand­läggare eller ring 0220-245 54.