Fler webbplatser

Motion, idrott och friluftsaktiviteter

På sidorna under denna rubrik berättar vi om olika idrotts-, motions- och friluftsaktiviteter du kan göra i Hallstahammars kommun. De aktiviteter som vi tar upp är sådant du kan göra antingen i kommunens egen regi eller på egen hand. Olika sporter, idrotter eller andra aktiviteter som drivs av föreningar i kommunen hittar du genom att söka i föreningsregistret där föreningar aktiva i Hallstahammar finns registrerade.