Fler webbplatser

Särskilt boende för dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Boendet som kallas 53:an har inriktningen socialpsykiatri, det vill säga boendet vänder sig personer med långvarig psykisk sjukdom som behöver stöd och hjälp av personal dygnet runt. För att få en lägenhet i 53:an måste du ansöka hos en handläggare, som gör en utredning och bedömer om du har rätt att flytta in i 53:an.

  Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp, stöd och service för att klara din vardag kan ansöka om bostad med särskild service. I Hallstahammar finns 53:ans särskilda boende, som inryms i ett hyres­hus med flera lägenheter. Du har en egen lägenhet och tillgång till gemensamma lokaler i boendets gemensamma baslägenhet.

  På 53:ans särskilda boende finns personal dygnet runt och en sjuksköterska är knuten till verksamheten. Vill du veta mer om 53:an är du välkommen att kontakta boendet direkt.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  När din ansökan kommit in tar en handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att höra av dig om du har frågor om hur du ansöker.

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som bor i särskilt boende inom kommunens verksamhet socialpsykiatri. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innefattar olycksfall, inte sjukdom.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se