Fler webbplatser

Gator, trafik och resande

Under den här rubriken hittar du information om parkeringsregler, cykelvägar, kollektivtrafik (Brukslinjen, Flexlinjen och Servicelinjen) hur kommunen planerar och utför snöröjning och renhållning av gator. Du får också tips om vad du kan göra för att inte växtlighet, som trädgårdshäckar, ska skymma sikten för trafiken, med mera.