Fler webbplatser

Vatten och avlopp

Under den här rubriken får du information om dricksvatten, vad som gäller om du har egen brunn, kommunalt och enskilt avlopp, slamtömning, taxor och avgifter och hur du gör felanmälan. Här hittar du också information om vattenkvalitet och fluorhalt, reningsverket i Mölntorp samt var det finns vattenkiosker att hämta dricksvatten från vid behov, med mera.