Vesi ja viemäri

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Tältä sivulta löydät tietoa talousvedestä, kunnan viemäriverkosta ja yksityisestä viemäristä. Täältä löydät myös tietoa veden laadusta ja fluoriideistä sekä Mölntorpin vedenpuhdistuslaitoksesta.

  Talousvesi

  Juomavesi kuuluu meidän tärkeimpiin elintarvikkeisiin, ja sille asetetaan korkeat vaatimukset. Juomaveden tulee olla terveellistä ja bakteeritonta, eikä siinä saa olla muita saasteita. Talousveden laadun varmistamiseksi verkostosta ja vedenottamoilta otetaan säännöllisesti näytteitä. Jos sinulla on oma kaivo on sinun itse tarkistettava veden laatu säännöllisesti.

  Fluoridi

  Fluoridia pidetään ihmiselle välttämättömänä hivenaineena. Pienet pitoisuudet vähentävät hammaskariesta. Liiallinen fluoridin saanti aiheuttaa hammaskiilteen kehityshäiriön, hammasfluoroosin. Tämä on todettavissa,kun juomaveden fluoridipitoisuus hampaiden muodostumisaikana ylittää 1,5 mg/l.

  Kunnassa tutkitaan säännöllisesti veden fluoridi pitoisuutta. Juoma- ja talousvedessä fluoridin suurin sallittu pitoisuus on 1,5 mg/l. Hallstahammarissa se on ollut monen vuoden ajan keskimäärin 1,3 mg/l.

  Kunnan vedenpuhdistuslaitos

  Juomaveden tulee olla aina saatavilla riittävissä määrin ja sen tulee täyttää asianmukaiset kemialliset, hygieeniset ja mikrobiologiset standardit. Vedentoimittajilla on näin ollen suuri vastuu asiakkailleen toimittamasta vedestä: kaikkia lakisääteisiä suosituksia on noudatettava. Kunnan jäteveden puhdistuksen hoitaa Mölntorpin puhdistuslaitos.

  Yksityinen jätevesijärjestelmä

  Kiinteistöillä, jotka eivät ole kunnan viemäriverkostossa, jäteveden käsittely on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- tai ympäristövaikutuksia ihmisille. Vuotavat jätevesijärjestelmät voivat saastuttaa pinta- ja pohjaveden. Jätevesi voi vaikuttaa haitallisesti uimaveden laatuun, kalastukseen ja myötävaikuttaa järvien ja vesistöiden rehevöitymiseen. Ympäristökaaressa säädetään jäteveden pois johtaminen ja jäteveden puhdistus.