Fler webbplatser

Kommunala pensionärsrådet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande organ med representanter från sex pensionärsorganisationer samt förtroendevalda politiker från socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Förtroendevalda representanter

Kommunala pensionärsrådet består av en ledamot och en ersättare från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Socialnämndens ordförande Rigmor Regnemer (S) är även ordförande i kommunala pensionärsrådet. Ersättare från socialnämnden är Tommy Emterby (KD) som representerar oppositionen. Ledamot och ersättare från kommunstyrelsen är utsedda av majoriteten. Representanterna från kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten.

Representanter från sex pensionärs­organisationer

De pensionärsföreningar som har representanter med i rådet är:

  • Finska PRO
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Hallstahammar
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Kolbäck
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) klubb 65 Hallstahammar
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Herrevad
  • Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar

Diskussioner innan viktiga beslut tas

Innan beslut tas som har med äldreomsorgsfrågor att göra ska en överläggning i rådet ske. Detta för att gruppen ska få komma med sina synpunkter. Frågor det kan handla om är till exempel boende, hemtjänst, kommunikationer, färdtjänst samt olika taxor och avgifter.