Fler webbplatser

Kommunala pensionärsrådet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande organ med representanter från sex pensionärsorganisationer samt förtroendevalda politiker från socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

  Förtroendevalda representanter

  Kommunala pensionärsrådet består av en ledamot och en ersättare från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

  Socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer (S) är även ordförande i kommunala pensionärsrådet. Ersättare från socialnämnden är Tommy Emterby (KD) som representerar oppositionen. Ledamot och ersättare från kommunstyrelsen är utsedda av majoriteten. Representanterna från kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten.

  Representanter från sex pensionärs­organisationer

  De pensionärsföreningar som har representanter med i rådet är:

  • Finska PRO
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Hallstahammar
  • Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Kolbäck
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) klubb 65 Hallstahammar
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Herrevad
  • Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar

  Diskussioner innan viktiga beslut tas

  Innan beslut tas som har med äldreomsorgsfrågor att göra ska en överläggning i rådet ske. Detta för att gruppen ska få komma med sina synpunkter. Frågor det kan handla om är till exempel boende, hemtjänst, kommunikationer, färdtjänst samt olika taxor och avgifter.