Fler webbplatser

Kommunens aktivitetsansvar för unga under 20 år

  Hallstahammars kommun har enligt skollagen ett ansvar att hjälpa och stötta dig som saknar gymnasieutbildning och inte heller har något jobb. Det ansvaret kallas kommunens aktivitetsansvar (ofta förkortat till KAA) och i ansvaret ingår att stötta ungdomar och unga vuxna att hitta och genomföra utbildning eller på annat sätt ta sig vidare in på arbetsmarknaden.

  Detta gäller dig som fyllt 16 år men ännu inte fyllt 20 år, är folkbokförd i Hallstahammars kommun. Kommunen har ett ansvar att ta reda på vilka som:

  • saknar sysselsättning, det vill säga arbete, praktik eller arbetsmarknadsaktivitet
  • saknar examensbevis från gymnasieskolan
  • inte går i grundskolan, gymnasiet eller i någon annan utbildning
  • hoppat av grundskolan eller gymnasiet
  • bor och är inskrivna på behandlingshem

  Tillhör du målgruppen kommer du att bli kontakt av kommunens studiekonsulent. Du är förstås välkommen att själv ta kontakt för att snabbt komma igång med det som du önskar ha hjälp eller stöd med. 

  Det är helt frivilligt att ta del av kommunens insatser.

  Målet med insatserna inom KAA är att du ska må bra och trivas med ditt liv samt att du hittar nya vägar för att komma vidare i livet. Tillsammans arbetar vi fram individuella lösningar för just dig.

   

  Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Vägledning mot studier eller arbetsmarknad
  • Motiverande samtal
  • ACT (Acceptance and Commitment ­ Training) – Att identifiera och ta konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet
  • Aktiviteter i grupp eller individuellt
  • Hjälp med att söka lämplig praktikplats
  • Stöd vid kontakt med andra samhällsaktörer, som till exempel arbetsförmedlingen, försörjningsstöd och vården
  • Kontakt med kurator och psykolog vid behov
  • Hembesök

  Kontakta gärna studiekonsulenten för att få veta mer om kommunens aktivitetsansvar och vad vi tillsammans kan göra för dig.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studiekonsulent - Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
  Telefon: 0220-24792

  Du kan även sms:a nummer 072‑595 35 09.

  Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som ingår i kommunens aktivitetsansvar och är ute på praktik. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innefattar olycksfall, inte sjukdom.

  Namn: Svedea AB
  Befattning: Kollektiv olycksfallsförsäkring
  Telefon: 0771-160199
  E-post: skadorforetag@svedea.se