Fler webbplatser

Försörjningsstöd - hjälp med försörjningen

Om du har ekonomiska problem och din inkomst inte räcker till att betala mat och hyra för dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.