Fler webbplatser

Eldning och eldningsförbud

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 010-1798200
  E-post: info@rtmd.se
  Besöksadress: Vallbyleden 9, Västerås

  Du som tänder en eld utomhus, för att elda trädgårdsavfall, grilla eller anordna en valborgsmässoeld, är alltid ansvarig för säkerheten kring eldandet. Under den här rubriken får du information om regler och annat du bör tänka på som gäller kring eldning; vad som är tillåtet att elda och vad som är förbjudet, samt var och när på året du får elda.

  Brasa som brinner utomhus. Barn rör sig i bakgrunden.

  Enbart tillåtet elda rent trä i mindre mängd och sådant som kommer från trädgården

  Det är enligt lag förbjudet att elda alla typer av avfall förutom rent träavfall och trädgårds­avfall. Målat, impregnerat eller på andra sätt behandlat trä samt spånskivor och dylikt räknas inte som rent träavfall. Sådant avfall ska istället lämnas på återbruket. Förbudet att elda avfall gäller både privatpersoner och företag.

  Eldningstillstånd skiljer sig mellan tätbebyggelse och landsbygd

  Du som eldar är alltid ansvarig för eldningen. Eldning sker alltid på egen risk. Observera att om räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud är det alltid förbjudet att elda. Dessa grundregler gäller för alla överallt.

  Eldning inom detaljplanelagt område

  Perioden 1 oktober till och med 30 april är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i mindre omfattning för dig som bor inom tätorterna Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm (det som är detaljplanelagt område).

  Du får aldrig elda löv, gräs och annat som orsakar stora mängder rök och du får bara elda om eldningen kan ske utan att eventuella grannar störs av eld och rök. Du ska se till att elden är släckt före mörkrets inbrott.

  Mellan 1 maj och 30 september råder eldningsförbud inom tätorterna Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm (det som är detaljplanelagt område). Det betyder att du inte får elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall under den perioden. Trädgårdsavfall kan istället lämnas på återbruket.

  Allemansrätten och eldning

  Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

  Utanför tätorten, det vill säga på landsbygden, får eldning ske året runt. Men även här bör du prata med eventuella grannar och se till att de inte kan bli störda av röken. Observera dock att det under hela året är förbjudet att bränna halm på åkermark, då den mesta åkermarken i kommunen ligger relativt nära bostadsbebyggelse.

  Rådgör gärna med räddningstjänsten eller kommunens bygg- och miljöförvaltning innan eldning.

  Tänk på – lagom stor brasa på säker plats och ha tillgång till vatten

  • Platsen för brasan ska vara lämplig så det inte finns risk att elden sprider sig. Ett lämpligt avstånd till byggnader i närheten är minst 50 meter.
  • Ett område på fem meter runt brasan ska vara fritt från växtlighet. Vid behov ska platsen även dränkas in med vatten.
  • Brasan får inte vara för stor. Den får vara maximalt sex meter i diameter och fyra meter hög.
  • Brasan ska placeras så att inte vinden blåser aska eller röklukt på de som bor i närheten.
  • Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i högen du ska elda.
  • Bevaka elden tills den är helt släckt.
  • Ha släckningsutrustning tillgänglig.

  Sök tillstånd hos polisen om du vill ordna en brasa för allmänheten

  Om du ordnar ett offentligt arrangemang med eld (exempelvis en majbrasa under valborgsfirandet) krävs att du har tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om du är osäker på om tillstånd krävs.

  Kontakta räddningstjänsten med dina frågor om eldning

  Vid frågor om eldning är du välkommen att kontakta Räddningstjänsten Mälardalen. Du kan också läsa mer på myndigheternas webbplatser.