Fler webbplatser

Meningsfull sysselsättning genom daglig verksamhet för dig som omfattas av LSS

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Du som har en utvecklingsstörning eller autism eller fått en hjärnskada i vuxen ålder och som på grund av det inte kan arbeta, har rätt till meningsfull sysselsättning på dagarna. Verksamheten ska så långt det går anpassas efter dina behov och önske­mål. Du, din vårdnadshavare eller din gode man kan ansöka om att du får delta i daglig verksamhet. Daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS.

  Daglig verksamhet finns inom många områden

  Att ha ett arbete eller sysselsättning är viktigt för de flesta människor för att utvecklas, känna gemenskap och få en menings­full tillvaro. Kommunens dagliga verksamhet ger dig olika möjligheter, utifrån dina intressen och ditt behov av stöd. Hos oss finns sysselsättning i olika former, allt ifrån att du kan arbeta självständigt på ett företag till att du får mer stöd i en grupp­verksamhet. Alla som deltar i daglig verksamhet har en inviduell aktivitetsplan.

  Hos oss är alla välkomna och vi finns till för dig!

  För dig som vill ha ett rörligt arbete och gillar att träffa olika människor

  De här verksamheterna är för dig som vill och kan arbeta med olika arbetsuppgifter, kanske inom kommunen men också på andra företag. Du arbetar ganska självständigt men har också en handledare. Ibland jobbar du på egen hand och andra gånger i grupp tillsammans med andra.

  Företagsplatser är en del av daglig verksamhet i Hallstahammars kommun, där du får möjlighet att prova på ett jobb, som är anpassat efter dina intressen och förmågor. Att ha en företagsplats innebär att du har din arbetstid på ett företag i kommunen. Det kan vara på en skola, på ett kafé, i en butik eller på något annat företag som verkar intressant för just dig.

  Företaget har en handledare som hjälper dig med dina uppgifter och som finns som stöd för dig. Från kommunen finns även en stödpedagog som besöker dig på arbetet och som hela tiden finns med och stöttar och följer upp hur det går.


  Bra att veta

  • Samarbetet pågår så länge som du och företaget vill.
  • Företaget utser en person som är handledare för dig.
  • Du får hela tiden ett bra stöd, både från oss på kommunen och från företaget.
  • Du kommer att få arbetskläder och skyddsutrustning på företaget, om det behövs i arbetet.
  • Du får habiliteringsersättning från Hallstahammars Kommun.
  • Du är också olycksfallsförsäkrad via Hallstahammars Kommun.

  Vi stödpedagoger hjälper både dig och din handledare på företaget, så länge som du jobbar där.

  • Vi är med dig vid starten.
  • Efter det kommer vi överens med dig hur ofta vi kommer på besök.
  • Du kan alltid nå oss på flera sätt (telefon, SMS, e-post, direkta möten).

  Företagsplats kallas också IPS som betyder "inviduell plats i samhället".

  Du som jobbar i Liljans dagliga verksamhet har din arbetsplats på Äppelparkens äldreboende. Där är du och dina arbets­kamrater en extra resurs. Det innebär att ni bland annat kan avlasta den ordinarie personalen med uppgifter som ligger lite utanför vad som ska göras och som inte alltid hinns med. När du arbetar i Liljans verksamhet utför du uppgifter självständigt, men du har stöttning av en stödassistent när du behöver. Du träffar också en hel del människor under din arbetsdag, till exempel de som bor på Äppelparken, deras anhöriga och personal. 


  Arbetsuppgifter som medarbetare på Liljan kan utföra:

  • tvätta arbetskläder åt kökets personal
  • sköta matsalen och personalmatsalen
  • packa upp och lägga in arbetskläder i skåp
  • vattna och sköta om blommor i allmänna utrymmen
  • diverse städning och rengöring
  • packa upp och fylla på förrådsvaror på hyllor
  • köra ut matvagnar
  • vara medhjälpare vid vissa aktiviteter
  • ansvara för aktiviteten bingo
  • utföra lättare trädgårdsarbete
  • hålla ordning i allmänna utrymmen

  Spirans dagliga verksamhet består av en loppmarknad (loppis) som säljer begagnade saker.


  Du som har din dagliga verksamhet på Spiran jobbar med att:

  • Sortera saker som kommer från återbruket och som ska göras iordning för att säljas
  • Tvätta och stryka kläder
  • Diska porslin, putsa koppar- och mässingssaker
  • Rengöra leksaker
  • Prismärka saker och placera ut på hyllor på loppis

  Förutom de vanliga arbetsuppgifterna, åker man även och badar några gånger per månad. De som vill kan också gå på gym varje vecka.

  Spirans loppis är även öppet för allmänheten.

  Både du som jobbar i uppdragsgruppen och du som jobbar i servicegruppen har rörliga arbeten. När du och dina arbets­kamrater utför era arbetsuppgifter åker ni ofta runt i kommunen tillsammans med er omsorgsassistent. Du träffar också en hel del andra människor under din arbetsdag.


  Förutom de vanliga arbetsuppgifterna, åker man även och badar några gånger per månad. De som vill kan också gå på gym varje vecka.


  Uppdragsgruppen utför uppgifter både åt Hallstahammars kommun men också åt privatpersoner (Fixartjänsten). Exempel på uppdragsgruppens arbetsuppgifter:

  • För Spirans loppis:
   • Sortera och rensa bland det som lämnats in för återanvändning på VafabMiljös återvinningscentral (Återbruket i Trångfors)
   • Köra det som går att återanvända och sälja vidare till Spirans loppis
   • Slänga det som inte går att återanvända
  • För olika kommunala verksamheter inom LSS:
   • hämta, lämna, flytta och montera möbler
   • sätta upp tavlor, med mera, på väggar
   • diverse trädgårdssysslor
   • hämta och slänga grovsopor

  Servicegruppen utför uppgifter åt Hallstahammars kommun. Exempel på servicegruppens arbetsuppgifter:

  • Hämta källsorterat återvinningsmaterial (förpackningar och tidningar) på kommunens förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden, och köra till återbruket.
  • Köra ut matvaror till olika gruppbostäder.
  • Sätta upp information och reklam på anslagstavlor i kommunen ("affischrundan")

  För dig som gärna har en fast plats att gå till och välkända uppgifter varje dag

  Inom de här verksamheterna finns många olika typer av uppgifter. Du får uppgifter efter din förmåga och har en handledare som stödjer dig så att du kan utvecklas. Aktiviteter och uppgifter kan utföras gruppvis men också enskilt. Målet är hela tiden att du ska må bra och öka din självständighet.

  På de dagliga verksamheterna Hammaren, Galaxen och Pärlan fokuseras det på sinnes­timulering och att varje person ska ha en meningsfull arbetsdag som ger ökat inflytandet över den egna vardagen. Då Hammaren, Galaxen och Pärlan delar lokaler och personal samarbetar de ofta och mycket.


  Dagarna fylls av både arbetsuppgifter och andra aktiviteter. Lokalerna består av särskilda rum som främjar kreativitet, sinnes­stimulering och rörelse. Exempel på uppgifter och aktiviteter:

  • Tovertafel-spel (aktiveringsspel som projiceras på bordsyta/golv eller anpassad efter behov)
  • Sinnesstimulering (bollhav, vattensäng, saccosäckar, yogarum)
  • Skapande (färg, form, pyssel)
  • Digital stimulering (ipads, dator)
  • Taktil massage
  • Musikstunder
  • Sopsortering
  • Tvätthantering
  • Gym, både inne och ute

  Lindens dagliga verksamhet innebär främst jobb med sortering och demontering, för att lämna till återvinning. Du som jobbar på Linden planerar ditt schema varje dag tillsammans med din arbets­handledare. Schemat anpassas och skapas utifrån aktuella jobb, hur din egen dagsform är och dina personliga mål. Det är viktigt med varierande arbetsuppgifter men även att tillfällen ges för fysiska aktiviteter och skapande. Din arbetshandledare finns med och stöttar och anpassar ditt arbete utifrån dina förutsättningar. På Linden kan du jobba både individuellt men också i grupp. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Rensa och sortera ljuskoppar
  • Ta isär och sortera olika detaljer på elsladdar
  • Montering av bildstöd
  • Städ- och tvättuppdrag
  • Plocka skräp utomhus

  Lyckans dagliga verksamhet är individuellt anpassad för en liten grupp personer som har behov av en lugn och strukturerad miljö. På Lyckan har varje deltagare ett personligt schema och vi arbetar med olika pedagogiska strategier för att göra varje dag och varje aktivitet så tydlig som möjligt.

   

  Vi arbetar aktivt för att främja kommunikationsutveckling och använder oss av bildstöd för att visualisera. Samtliga aktiviteter är formade utifrån den enskildes behov, intressen och förmågor. Vi utvecklar också digital teknik, både som aktivitet och som kognitiva hjälpmedel. På Lyckan ingår fysisk aktivitet och utomhusvistelse när det passar och är möjligt.


  Målsättningen på Lyckan är att skapa en meningsfull sysselsättning för var och en, med en god balans mellan aktivitet och vila.

  Musik- och mediagruppen passar dig som har ett intresse och vill uttrycka dig genom musik, film, bild, foto och form. Genom gruppen får du stimulans, utveckling och gemenskap på ett individuellt plan. Exempel på aktiviteter och arbetsuppgifter som deltagarna i musik- och mediagruppen kan göra:

  • Spela in en egen låt eller film (musik- och filmproduktion)
  • Ta kort med en systemkamera (fotografering)
  • Prova på att spela musikinstrument, till exempel bas, gitarr, trummor och piano
  • Arbeta med media-appar på dator eller surfplatta
  • Planera, utforma, skapa och skicka iväg informationsblad eller folder/broschyr

  Du som jobbar i den dagliga verksamheten Mittpunkten planerar ditt schema tillsammans med din arbets­handledare. Det gör ni till exempel på arbets­plats­träffar där ni diskuterar olika arbets­uppgifter och kommer med förslag på uppgifter utifrån dina intressen.


  Arbetsuppgifter på Mittpunkten kan vara:

  • Pappersarbete åt kommunen samt privata företag
  • Trädgårdsskötsel samt lättare odling
  • Matlagning och bakning
  • Friskvård så som promenader och gym
  • Att handla till bakning och matlagning
  • Lokalvård
  • Estetisk verksamhet som att pyssla, skapa i lera, göra pärlplattor, sy och sticka

  Lite grann kan Mittpunkten ses som en mellanlandning där du kan vara för en kortare eller längre period för att sedan gå vidare till andra verksamheter och uppgifter. Det är dock inget krav – Mittpunkten kan också vara din dagliga verksamhet tills vidare.

  Ansökan och mer information

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.


  Du eller någon som företräder dig ansöker om insatsen daglig verksamhet hos en LSS-handläggare. Hand­läggaren gör en utredning om dina behov och fattar beslut om du kan få insatsen beviljad.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.