Fler webbplatser

Utbildningar för föräldrar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Familjecentrum med familjelinjen
  Telefon: 0220-24115
  E-post: familjecentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Vårdcentralen, Vegagatan 1, Hallstahammar

  Familjelinjen är öppen måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 12.00.

  Till Familjelinjen kan du som är barn, ungdom eller förälder ringa och ställa frågor, prata om problem och få råd och stöd. Kan inte frågorna få svar direkt får du hjälp att komma vidare.

  Familjecentrum ordnar olika föräldrautbildningar varje termin. Antalet utbildningar anpassas efter hur många intresse­anmälningar som kommit in. Utbildningarna sker i grupp, och deltagarna träffas oftast en gång i veckan. Familjecentrums utbildningar är kostnadsfria att vara med på.

  All utbildning bygger på aktivt deltagande och innehåller diskussioner, ideér och många exempel på hur man kan hantera olika situationer. Vid varje träff lär föräldrarna sig nya färdigheter som de sedan får öva på till nästa gång.

  De olika utbildningarna

  Metoden Komet bygger på att du som föräldrar lär dig ett bättre sätt att kommunicera med ditt barn. Målet med metoden är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan, i första hand genom att den vuxne ändrar sitt beteende. Ordet Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod.

   

  Komet riktar sig främst till föräldrar med barn i förskole-, låg- och mellanstadieåldrarna. Utbildningen omfattar elva träffar.

   

  Lästips för Kometintresserade: Fem gånger mer kärlek av Martin Forster, utgiven av förlaget Natur & kultur (finns att låna på biblioteket).

  Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT) riktar sig till föräldrar som upplever att du och din tonåring har hamnat i en ond spiral av konflikter och kritik som är svår att vända. På kursen får du redskap och verktyg för att bryta de negativa mönster för samspel som ni har hamnat i. Du får kunskap om hur du tar ledarrollen som förälder så att du kan påverka din tonåring i en positiv riktning. Du får också lära dig hur du undviker låsta positioner och hur ni bygger ömsesidig respekt.

   

  Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-19 år och omfattar nio tillfällen.

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. ABC består av fyra gruppträffar om föräldraskap, olika teman varje träff. Utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Riktar sig till alla föräldrar som har barn mellan 2–12 år.

  Barnfokus vid separationer (BVS) är en utbildning till föräldrar med fokus på hur barn påverkas vid föräldrars separation och vad man som förälder kan göra för att stötta sitt barn. Tillsammans med andra föräldrar i liknande situation får du ta del av information och samtala om svårigheter som kan uppstå. Utbildningen omfattar 3 träffar.

  En kurs om att vara förälder i ett nytt land. Fem träffar med olika teman. Möjlighet till tolk. Materialet utgår från forskning om föräldraskap och undersökningar kring vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige.

  Anmälan via Familjelinjen

  Anmäl dig till utbildningarna via Familjelinjen eller e-posta Familjecentrum. Anmälan kan ske när som helst under året. Familjecentrum startar en utbildning när tillräckligt många deltagare anmält intresse. Ambitionen är att genomföra minst en kurs varje termin. Utbildningen är helt kostnadsfri. Du är också välkommen att ringa Familjelinjen om du har frågor kring utbildningen.

  Aktuell information på Facebook

  Familjebehandlarna uppdaterar information om utbildningar i Familjecentrums regi på sin facebooksida. Sidan är öppen för alla, och du behöver inte ha något eget facebookkonto för att ta del av informationen. vill du däremot kunna kommentera inläggen måste du vara inloggad.