Fler webbplatser

Lägg ett eget e-förslag eller rösta på någon annans

Alla har tankar och idéer om hur en kommun kan bli bättre. Och det vill vi ta vara på! Därför finns möjligheten att lägga ett e-förslag så att just din idé kan bli verklighet.

Så här går det till att lämna e-förslag

Du lägger ett e-förslag för omröstning här på kommunens webbplats där alla kan gå in och rösta för eller emot. Alla publicerade e-förslag samlas i portalen där röstningen sker. En röst per person gäller. Här finns även möjligheten att kommentera ett e-förslag. Om ditt förslag får 50 röster för, inom 60 dagar så kommer ditt förslag att tas upp för diskussion av de förtroendevalda politikerna i kommunen.

  • Tänk på att förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Om du är nöjd eller missnöjd med en särskild verksamhet så ska du lämna en synpunkt och inte ett e-förslag så kan vi hjälpa dig snabbare.
  • Tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt och ha en hänsynsfull ton.
  • Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • När du lämnar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag.
  • Visningsnamn är det namn som publiceras tillsammans med e-förslaget och kommentarer som lämnas. Visningsnamnet kan exempelvis vara ditt förnamn.