Fler webbplatser

Hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Om du är sjuk ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Det är Region Västmanland (före detta landstinget) som ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och vårdcentraler. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Det gäller personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse (för personer över 18 år)
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

Kommunen har inga egna läkare men vi har egna sjuksköterskor som bedriver hälso- och sjukvårdsarbetet i våra verksamheter. Om du behöver få kontakt med läkare får du vända dig till din vårdcentral eller sjukhuset. Det är alltid regionens vårdcentraler och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.