Fler webbplatser

Abonnemang, avfallstaxa och renhållningsordning

  Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
  Telefon: 020-1202220
  E-post: kundservice@vafabmiljo.se

  Telefontid mellan kl. 08.00‑16.00.
  Lunchstängt kl. 12.00‑13.00

  Postadress;
  VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det är kommunalförbundet VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen i Hallstahammars kommun. Det innebär att det är till VafabMiljö du vänder dig om du har frågor om sophämtning, hur taxan beräknas och vad du betalar för, vilka olika typer av abonnemang du kan välja mellan; källsorterat, hemkompostering och osorterat. VafabMiljö ansvarar också för latrinhämtning och slamtömning.

  Kommunfullmäktige beslutar om taxa, renhållningsordning och avfallsplan

  Det är Hallstahammars kommunfullmäktige som beslutar om avfallstaxan, som tar fram en renhållningsordning och en avfallsplan. Det är kommunens bygg- och miljönämnd som är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och renhållningen i kommunen. Det är även bygg- och miljönämnden som handlägger ansökningar om befrielse från sophämtning.

  På VafabMiljös webbplats finns information och styrdokument för avfallshanteringen:

  Vänd dig till VafabMiljö

  Du kontaktar VafabMiljö om du:

  • har allmänna frågor om avfallshanteringen
  • vill ändra abonnemang
  • vill ha rådgivning gällande din avfallshantering
  • beställa hämtning av till exempel grovavfall
  • har frågor om latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare