Fler webbplatser

Bidrag till bostadsanpassning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
  Telefon: 0220-24167
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Här har vi samlat information om bidraget och hur du ansöker om det.

  Du kan få bidrag till anpassning av bostadens grundläggande funktioner. Det kan handla om hur du kan ta dig in och ut ur bostaden, hur du kan förflytta dig mellan olika rum eller hur du kan använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt. Tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag.

  Anpassa fasta funktioner

  Du kan endast få bidrag för fasta funktioner, vilket betyder sådant som inte tas med om du skulle flytta från din bostad. Anpassningar kan göras både inom- och utomhus.

  Exempel på vanliga anpassningar:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda en dörröppning
  • Installera dörröppnare
  • Montera stödhandtag eller räcken
  • Installera ”spisvakt” (som reagerar på värme)
  • Anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp

  Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, exempelvis med badbräda till ditt badkar.

  Du kan inte heller få bidrag för normal standardhöjning eller normalt bostadsunderhåll eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen. Normalt bostadsunderhåll kan exempelvis vara att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen.

  Du måste bo permanent i bostaden för att kunna få bidrag

  Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanent­bostad, du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

  Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder.

  Alla typer av funktionsnedsättningar kan berättiga till bidrag

  Så länge ditt behov är långvarigt eller permanent kan du söka och beviljas bidrag för att anpassa bostaden, oavsett vilken sorts funktionsnedsättning du har. Exempel på funktionsnedsättningar som kan vara bidragsberättigade; nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning.

  Du är alltid välkommen att kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning för att få hjälp med din ansökan.

  1. Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig

  En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig måste intyga att bostadsanpassningen är nödvändig. Det intyget ska du sedan skicka med din ansökan. Vid mer omfattande åtgärder bör intygskrivaren lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag.

  2. Ta reda på vad anpassningen kan komma att kosta

  Vid enklare anpassningsåtgärder kan kommunens handläggare för bostadsanpassning fatta beslut om storleken på bidraget utifrån erfarenhet. Men det är alltid du, inte kommunen, som är beställare gentemot entreprenören.

  Vid större anpassningar behöver du bifoga offert eller kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna du söker bidrag för. Det kan också behövas en ritning eller en teknisk beskrivning över hur utformningen av anpassningen ska se ut och fungera.

  Tänk på att entreprenören du frågar måste ha F‑skattsedel.

  3. Ta reda på om bygglov krävs

  För vissa anpassningar kan det krävas bygglov. Handläggaren för bostadsanpassning kan guida dig vidare och hjälpa till med kontakten med bygglovshandläggare.

  4. Få godkännande från fastighetsägare

  När du ansöker om bostadsanpassning måste alla som äger eller står med på hyreskontraktet godkänna att anpassningar görs. Medgivandet ska du skicka med ansökan. Du kan ordna med medgivandet på egen hand eller be handläggaren för bostadsanpassning om hjälp.

  För dig som bor i hyresrätt:
  Du behöver fastighetsägarens godkännande. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa personer godkänna anpassningen.

  För dig som bor i bostadsrätt:
  Om anpassningen påverkar sådant som är utanför din bostad, till exempel trapphus och fasad, måste bostads­rätts­föreningens styrelse godkänna anpassningarna. Är ni flera som äger din bostadsrätt måste samtliga ägare ge sitt medgivande till de anpassningar som görs inne i bostden. Sådana invändiga anpassningar behöver däremot inte styrelsen godkänna.

  För dig som bor i eget hus:
  Alla som äger fastigheten måste ge sitt godkännande.

  I samtliga fall måste de som ger sitt medgivande till bostadsanpassningen avstå från krav på återställande.

  Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och bifogar de intyg och bilagor som krävs för att kunna handlägga din ansökan. Är du osäker är du välkommen att kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning för att fråga vilka bilagor som är aktuella för just din ansökan.

  Ansökan direkt på webbplatsen eller på blankett

  Du kan även be kommunens kundcenter att skicka hem en ansökningsblankett till dig.

  Du kan be någon, exempelvis en närstående om hjälp att ansöka

  Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt.

  I blanketten nedan kan du ge kommunens bostadsanpassningshandläggare fullmakt om du behöver hjälp att utse entreprenör.

  När din ansökan kommit in till kommunen gör handläggaren en utredning och fattar ett beslut.

   

  Om du fått ett godkännande av bostadsanpassningsbidraget är det därefter ditt ansvar att kontakta den entreprenör som ska utföra arbetet. Fakturan för det arbete som entreprenören utfört ska skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald.

   

  När arbetet med bostadsanpassningen är färdigt betalar kommunen ut det bidrag du blivit beviljad.

  Om du inte skulle vara nöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet måste göras innan någon entreprenör anlitas och arbete utförs.

  Eget ansvar och bekosta själv

  När du beviljats bidrag för bostadsanpassning äger du själv din anpassning och ansvarar för underhåll och eventuella reparationer.

   

  Du kan till exempel inte få bidrag till reparation av trösklar, stöd­handtag eller trätrall. Sådana åtgärder ses som normalt underhåll. Du får inte heller bidrag om skadan beror på vanvård, onormalt användande eller att serviceanvisningar inte har följts. Då får du själv (eller via din hemförsäkring) betala reparationen.

  Teknisk utrustning

  Har du fått bostadsanpassningsbidrag för teknisk utrustning till exempel hiss, dörrautomatik eller bidétoalett, och den går sönder kan du ansöka om bidrag för reparation eller service. Du kan också ansöka om bidrag för besiktning av teknisk utrustning som exempelvis hiss och dörrautomatik på hissdörr.

  Stort slitage på grund av funktionsnedsättningen

  Om din funktionsnedsättning gör att det uppstår onormalt slitage på anpassningen kan du ansöka om bidrag till reparation av skadan även om bostadsanpassningen inte är teknisk utrustning.

  Du som är fastighetsägare kan i vissa fall söka återställningsbidrag för att återställa anpassningar som utförts i din fastighet. För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

  Ägare till fastighet med hyresrätter eller bostadsrätter

  Du som äger ett fler- eller enbostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om bidrag för återställning. Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen, inte för anpassningar gjorda inne i lägenheten.

  När du ansöker kommer kommunens handläggare göra en skälighetsbedömning av kostnaderna för återställning.

  Ägare till småhusfastighet

  Du som är småhusägare och bor i eget hus kan inte få bidrag för återställning.

  Du är alltid välkommen att kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning för att ställa frågor och få hjälp med din ansökan. Du når bostads­anpassnings­handläggaren antingen via direktnummer eller via kundcenter.