Fler webbplatser

Energi- och klimatrådgivning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Henrik Ersgård
  Befattning: Markförvaltare/GIS-ingenjör
  Telefon: 0220-24064
  E-post: henrik.ersgard@hallstahammar.se

  Helt förnybart elnät 2040, fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Energi- och klimatrådgivning hjälper dig att förstå vad beslutsfattarna bestämmer och vad du som privatperson, förening eller företag kan göra för att bidra till en bättre energianvändning och lägre klimatpåverkan.

  Kostnadsfri rådgivning

  Välkommen till Hallstahammars kommunala energi- och klimatrådgivning. Här kan du få hjälp med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med medel från Energimyndigheten. För privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar är det en helt kostnadsfri tjänst.

  Du kan kontakta energi- och klimatrådgivningen över telefon eller mejl. Det går också att boka ett platsbesök till ditt hem eller din verksamhet. Energi- och klimatrådgivningen i Hallstahammar kommun utförs av Energikontoret i Mälardalen.

  Vad kan jag få hjälp med?

  • Minskad energianvändning hemma
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Solenergi
  • Energieffektivisering när du renoverar eller bygger nytt
  • Belysning
  • Aktuella bidrag och stöd att söka på energiområdet
  • Installation av laddplatser för elbilar
  Worker installing alternative energy photovoltaic solar panels on roof

  Producera din egen el med solceller

  Till 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart elnät och solkraft beräknas stå för 5 till 10 procent av försörjningen. Idag står solcellerna för cirka 1 procent och är den starkast växande sektorn.

  Att installera solceller kan vara enkelt. Om du har ett tak som inte är skuggat och inte vetter mot norr så har du goda förutsättningar. Du måste kontakta din nätägare, Mälarenergi i Hallstahammars kommun, innan du sätter upp en solcellsanläggning. För mer information hör av dig till energirådgivningen.

  Transporter

  År 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Målet ska nås genom att fokusera lika delar på beteendet, bilen och bränslet.

  Genom att välja bort bilen och istället cykla eller åka kommunalt där möjlighet finns spar vi både på våra vägar och på klimatet. Cyklister och kollektivtrafikresenärer har dessutom bättre allmänhälsa än bilister generellt.

  Om du är intresserad av att köpa elbil så tänk på att anpassa batteristorleken efter ditt behov. En mindre elbil med en räckvidd om 10 mil är fullt tillräcklig om du har cirka 1 mils pendelavstånd.

  Feet in wool socks warming by cozy fire

  Bättre boende med energieffektivisering

  Från och med 2020 ska alla bostäder som byggs vara ett så kallat nära-noll-energihus. Detta innebär att husen ska använda så lite energi som möjligt för att behovet att köpa energi ska vara nära noll.

  De flesta bostäder är dock redan byggda och många har bra möjligheter att bli ännu bättre. Tilläggsisolering, bättre fönster och dörrar eller smartare energianvändningsmönster kan spara både pengar och miljö. En förändring kan dock påverka husets egenskaper så prata med oss på energi- och klimatrådgivningen om du är osäker.

  Energismarta företag

  De flesta företag har bra möjligheter att spara energi. Det kan vara genom att se över ventilationen, belysningen, tomgångsförluster eller att alla anställda tillsammans engagerar sig i att minska energianvändningen.

  Om du vill veta mer om vad som är möjligt för ditt företag så boka tid med energi- och klimatrådgivningen. Vi kan hjälpa till att hitta energitjuvar. Exempelvis genom nattvandringar där vi undersöker om apparater eller utrustning använder energi i onödan.