Fler webbplatser

Att stötta brottsoffer och vittnen till brott

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Att bli utsatt för eller bevittna ett brott är för många en chockartad upplevelse. Även om brottet ses som mindre allvarligt enligt lag och straffskala kan det innebära stora påfrestningar för den som drabbats. Det kan kännas tryggt att få stöd från någon som är förstående, men inte personligen inblandad. Och det är i dessa situationer som Brottsofferjourens stöd­personer eller vittnesstödjare träder in.

  Volontärarbete som stödperson eller vittnesstödjare

  Som stödperson eller vittnesstödjare på Brottsofferjouren arbetar du ideellt med att ge medmänskligt stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga ett par timmar i månaden. Din uppgift är att:

  • Ta kontakt med brottsutsatta eller vittnen för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor och eventuella bekymmer.
  • Informera om rättsprocessen och möjlighet till ersättning.
  • Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång.

  Uppdraget är både spännande, lärorikt och meriterande. Som volontär erbjuds du fortlöpande utbildning och handledning.

  Anmäl att du är intresserad av volontärutbildning

  Innan du kan ställa upp som stödperson eller vittnesstöd behöver du genomföra Brottsofferjourens volontärutbildning, som i Västmanland genomförs en till två gånger per år. Grundutbildningen ger dig kunskap om rättsprocessen, samtalsmetodik, vanliga reaktioner hos brottsoffer, skade­stånds­frågor med mera.

  Brottsofferjouren tar löpande emot intresseanmälningar till utbildningen. Skicka ett e-postmeddelande till info@vastmanland.boj.se eller ring till Brottsofferjouren på telefon 021‑41 32 60 för att få mer information och anmäla ditt intresse för Brottsofferjourens volontärutbildning.

  Inför, under och efter utbildningen prövas din lämplighet som volontär. Som färdig volontär kan du antingen bli stödperson eller vittnesstöd. Alla volontärer avger tystnadslöfte.

  Vissa krav måste uppfyllas för en volontär

  För uppdraget som volontär (stödperson eller vittnesstöd) krävs att du:

  • är över 18 år
  • lämnar utdrag ur polisens belastningsregister
  • har god självkännedom
  • är psykiskt stabil
  • är en god lyssnare
  • har förmåga att sätta gränser
  • kan arbeta självständigt
  • kan avsätta cirka 8 timmar per månad

  Brottsofferjouren eftersträvar en bred mångfald. Du får gärna kunna flera språk.

  Uppdragen är helt ideella men i utbyte får du mycket tacksamhet och uppskattning från de du möter samt en gemenskap i volontärgruppen. Du erbjuds fortlöpande fortbildning och vägledning.