Fler webbplatser

Personlig assistans - hjälp till ett självständigt liv

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Namn: Sara Utter
  Befattning: Enhetschef (LSS) för personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice.
  Telefon: 0220-24596
  E-post: sara.utter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

  Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. Både vuxna och barn kan få personlig assistans, men du måste vara yngre än 66 år när du ansöker om att få personlig assistans. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatsen personlig assistans riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

  Personlig assistans innebär att en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du inte själv klarar av.

  Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä dig och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra.

  Behöver du hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter. 

  Assistansen ska vara utformad efter dig och det du behöver. Du ska själv får välja vem som ska vara din assistent och hur stödet ska se ut, så långt som det är möjligt.

  Det är lagarna LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller socialförsäkringsbalken som ger dig rätt att ha personlig assistans. Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller hos Försäkringskassan. Du ansöker hos kommunens LSS‑handläggare om hjälpen du behöver tar mindre tid än 20 timmar i veckan. Du som är barn, eller inte kan söka själv, kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare att göra det.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.

   

  Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan ska du ansöka om hjälpen hos Försäkringskassan. Den hjälpen kallas då assistansersättning.

  Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år. Har du fått assistans får du behålla den även efter att du fyll 65 år om du inte bor i en gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande.

   

  Du som är över 65 år och inte har rätt till personlig assistans kan i stället få stöd genom äldreomsorgen i kommunen.

  Du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet. Information om hur man överklagar lämnas alltid tillsammans med beslutet.