Fler webbplatser

Utomhusaktiviteter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Hallstahems kundtjänst
  Telefon: 0220-774000
  E-post: info@hallstahem.se
  Besöksadress: Parkgatan 2, Hallstahammar

  Runt om i kommunen finns ytor där aktiviteter och idrottsutövande kan ske helt fritt och spontant. Med närhet till centrum finns även en asfalterad och inhägnad yta, en spontanidrottsplats eller multiarena iordningställd. Multiarenan är öppen och tillgänglig för alla som vill utöva spontan idrott tillsammans med vänner mellan klockan 09.00 och 22.00.

  Hallstahem Multiarena, spontanidrottsplats

  En plan för spontanidrott

  Spontanidrottsplatsen (Hallstahem Multiarena) på den stora gräsytan mellan hyreshusen på Tunalundsvägen 3 och Trädgårdsgatan 28 är till för olika sporter, som till exempel fotboll, handboll, landbandy och basket. Syftet med arenan är att uppmuntra spontanidrott i bostadsområdet Barnängen.

  Och för den som bara vill ta det lugnt finns sittbänkar i anslutning till planen.

  Trivselregler och riktlinjer

  Riktlinjer för arenan är att den är öppen för spel mellan klockan 09.00 och 22.00 alla dagar. De mörkare årstiderna kommer arenan ha tidsinställd belysning som släcks klockan 22.00. Det är viktigt att som spelare respektera tiderna för spel och visa hänsyn till andra människor i arenans närhet. Var också försiktig vid bollspel så att skador på parkerade bilar undviks.

  Mer information

  Spontanidrottplatsen ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Hallstahem. Du är välkommen att kontakta Hallstahem om du har frågor eller synpunkter om Hallstahem Multiarena.