Fler webbplatser

Bli god man eller förvaltare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00

  Drop-in: Fredag kl. 10.00-12.00

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Webbplats
  www.koping.se/godman

  Att vara god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag som innebär att frivilligt göra en hjälpinsats för en medmänniska och ta tillvara personens ekonomiska och juridiska rättigheter.

  Den som tar sig an uppdraget ska enligt lag vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person". Personen ska vara myndig och ha en ordnad ekonomi för att kunna utföra uppdraget med gott omdöme. Vi gör kontroller mot Polisens och Kronofogdens register. Vi har även krav på att gode män ska genomgå en webbutbildning innan man kan börja ett uppdrag.

  Du som är god man eller förvaltare har rätt till arvode för din insats.