Fler webbplatser

Fjärrvärme

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Fjärrvärme är i dag den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige med ungefär hälften av all uppvärmning. Fjärrvärme kan vara ett bekvämt och miljö­vänligt upp­värmnings­alternativ för många fastigheter – villor såväl som flerfamiljshus och industri­fastigheter.

  Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. Värmen produceras i ett centralt kraftvärmeverk. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Värmen transporteras till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver fastigheten utrustas med en fjärrvärmecentral, där bland annat två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme.

  I Hallstahammars kommun är det Mälarenergi som ansvarar för anslutning av fastigheter till fjärrvärmenätet.