Fler webbplatser

Dagvatten

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  Dagvatten är regn- och smältvatten. Genom att inte låta dagvattnet rinna ner i marken för nära husgrunden eller ut i det kommunala avloppsnätet kan du hjälpa till att minska belastningar på våra pumpstationer och reningsverk och även minska risken för översvämningar i ditt hus. 

  Stuprör med stenränna för avrinning av dagvatten

  Fastighets­ägaren ansvarar för dag­vattnet på den egna tomten

  Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dag­vatten­ledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet, exempelvis genom att på stuprören använda utkastare, samt lägga ränndalar som leder regnvattnet ut i gräsmattan (se bilden för exempel på hur det kan se ut).

  Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Där tar kommunen över ansvaret.

  Dagvattnet ska inte ledas till avloppsnätet

  Avloppsledningen (benämns också spilledning) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars avlopps­ledningar och orsaka översvämningsskador.

  Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar. Kontakta Mälarenergi Vatten AB för att ta reda på om det finns en dag­vatten­ledning i gatan som du kan ansluta till.

  Släpp inte ut förorenat dagvatten

  Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds direkt till våra vattendrag och sjöar. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska exempelvis inte tvätta bilen hemma på gatan utan på en automattvätt eller gör-det-själv-hall som använder oljeavskiljare.

  Tips hur du skyddar ditt hus mot översvämning

  Genom att på sin egen tomt ta hand om regn- och smältvatten, exempelvis genom att använda utkastare, samt lägga ränndalar som leder regnvattnet ut i gräsmattan så avlastas kommunens avloppssystem. Samtidigt minskar du risken för vattenskador i källaren eller husgrunden.

  Råd om fler åtgärder

  Om du har problem med att vatten ofta samlas på tomten och inte rinner undan, kan du behöva åtgärda det. Ta kontakt med Mälarenergi Vatten AB för att diskutera om du till exempel kan ansluta till kommunens dagvattenledning utanför din tomt.